Introduktionslæger til Karkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg Danmarks bedste mellemstor hospital 2021! 6630-13-31-i-02.

Dette job er udløbet

Vi søger en introduktionslæge der brænder for kirurgi, og som vil lære om det karkirurgiske speciale hos os. Stillingerne er ledige fra 1. september 2022 på Karkirurgisk Afsnit ved Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Viborg

Om afdelingen
Karkirurgisk afsnit er en selvstændig fungerende sektion, under Kirurgi.
Karkirurgisk afsnit består af tre klinikker.

 1. Et arteriel klinik, hvor der behandles al traditionel perifer karkirurgi (iskæmi + perifer aneurisme sygdomme) incl. carotis sygdomme og accesskirurgi (AV-fistler), hvor der fortages både åbne og endovaskulære behandlinger.
 2. Et tværfagligt sårcenter i karkirurgisk regi, som varetager de forskellige sår, men med særlige kompetencer i diabetiske, arteriele og venøse sår.
 3. Et veneklinik som varetager behandlinger af varice sygdomme for hele regionen.

Afdelingen har også et forskningscenter og en associate professor tilknyttet.

Afdelingen modtager akutte patienter alle ugens 7 dage. Der er 2 vagtlag med vagt uden for tjenestested. Som introlæge vil du gå ind i bagvagtslaget med en speciallæge bag dig. Der er aktuelt ansat 8 overlæger, 2 afdelingslæger og 3 uddannelseslæger.

Hvad kan vi tilbyde

 • Store muligheder for at blive oplært i den basale karkirurgi og få lært håndværket
 • Del af et team hvor du kan opnå stor selvstændighed.
 • Superviseret oplæring i behandling af varicer med muligheden for at blive selvstændig inden for området.
 • Systematisk oplæring i praktiske færdigheder (f. eks UL-skanning af arterier og vener).
 • Du kan blive en del af de talrige forskningsprojekter på afdelingen.
 • Morgenundervisning hver uge samt journal club en gang om måned.
 • Diverse relevante kurser, herunder anastomosekurser på gris.

Der foreligger uddannelsesprogram, som kan findes på videruddannelsesregion Nords hjemmeside (Karkirurgi – Videreuddannelsesregion Nord (videreuddannelsen-nord.dk)  eller på karkirurgi.dk (karkirurgi.dk)

Hvad vi forventer

 • Gå-på-mod
 • Engagement og vilje til at tage ansvar for egen læring.
 • Gode sociale- og samarbejdsevner.
 • Deltage i intern undervisning af læger, studenter og afdelingens øvrige personale.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Stillingen er med hovedtjenestested i Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Funktionsansvarlig- og Uddannelsesansvarlig Overlæge Nathalie Grootenboer 7844 5619 eller Ledende Overlæge Uffe Schou Løve 7844 6301.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations-ID, dokumentation for uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest den 10.06.22. Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.