Ilulissat – Vikariat som regionslæge Kunne du tænke dig en arbejdsplads med udsigt til isfjelde? Så kom til Ilulissat! Vikariat som regionslæge er ledig fra 6. juni (snarest muligt) til 31. juli 2017.

Dette job er udløbet

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Ilulissat, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme, forebyggelse og behandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, og der er daglig adgang til laboratorium og røntgen. Distriktets funktion på det kirurgiske område vil sædvanligvis indskrænke sig til mindre gynækologiske indgreb (udskrabning og biopsi) og kirurgia minor. Der er ingen krav om kirurgiske færdigheder.

I Ilulissat er sygehuset meget smukt beliggende på et lille næs ved indsejlingen til byens havn. Det er et smukt gammelt sygehus bygget i 1926 (der nu fungerer som patienthotel). Siden er sygehuset blevet udbygget i 1997, og siden løbende renoveret og udvidet. I 2003 blev der opført en tilbygning med to supermoderne operationsstuer, og i 2012 er det åbnet en tilbygning med nye konsultationslokaler og et stort personale-/undervisningsrum.

Sygehuset i Ilulissat er regionssygehus for region Avannaa. Regionen dækker et areal på ca. 550.000 km2 og har ca. 12.000 indbyggere fordelt på 4 byer og 23 bygder. Ilulissat sygehuset har 23 sengepladser til alle patient-kategorier. De fleste patienter færdigbehandles her, resten overflyttes til Dronning Ingrids Hospital i Nuuk evt. videre til Rigshospitalet i Danmark. Der er 5 læger ansat; de betjener befolkningen med primær sundhedstjeneste.

Overlægerne på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen-, ØNH- og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

Om Ilulissat, din kommende arbejdsplads og generelle regler omkring skat, sprog kan du med fordel læse om i denne håndbog: http://mags.datagraf.dk/dgs/4/17

Du kan læse mere om ansættelse i Det Grønlandske Sundhedsvæsen på www.gjob.dk, hvor du også kan læse om organisationen og om andres oplevelser med at bo i Grønland. Hvis du har lyst til at se billeder og læse mere om Ilulissat se: http://www.greenland.com/da/destinationer/nordgroenland/ilulissat/

For at arbejde som læge på Grønland, er det krævet dansk autorisation og dansk cpr-nr.
Se mere om bestemmelserne på https://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/autorisation/autorisation-og-pligter
hjemmeside.

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejdes-og opholds tilladelse. Ansøgning kan ske på følgende linkhttps://www.nyidanmark.dk/da-dk/ophold/groenland/groenland.htm

LØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLD

Ansættelsen, herunder til- og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen. Find din overenskomst her. Der stilles bolig til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og andre relevante bilag bedes sendt via Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem. Relevante bilag kan hentes direkte herfra

YDERLIGERE INFORMATION

Information om stillingen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Luit Penninga på telefon +299 94 71 21 eller på e-mail LUPE@PEQQIK.GL Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på telefon +299 34 42 15 eller på e-mail:GIJO@PEQQIK.GL