Københavns Kommune søger faste plejecenterlæger Vil du være med til at kickstarte ordning om faste læger på plejecentre i landets største kommune? Har du interesse i at sikre høj kvalitet for borgerne på Københavns kommunes plejecentre – så læs mere her.

Dette job er udløbet

Om ordningen

Som fast tilknyttet læge skal du:

 • Yde almenmedicinsk lægehjælp til de beboere på plejecenteret, der vælger at indgå i ordningen
 • Yde sundhedsfaglig sparring og rådgivning af personalet på det plejecenter du ønsker at være fast tilknyttet. Indholdet af den faglige sparring fastlægges i et samarbejde mellem dig, plejecenteret, Københavns Kommune og den kommunale praksiskonsulent.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde. Det er derfor forventningen, at der aftales en fast fremmødedag på plejecentrene og generelt er en god gensidig tilgængelighed mellem dig og plejecentre.

Om dig

Københavns Kommune søger en alment praktiserende læge:

 • der synes, det er spændende at arbejde med ældre borgere
 • der trives med at samarbejde med forskellige personalegrupper, som alle arbejder for at sikre høj kvalitet for beboerne på plejecentret
 • der har flair for og ser værdien i at indgå i faglig sparring og rådgivning af personalet på plejecentret
 • der kan se udfordringer i at varetage sygesikringsydelsen hos en gruppe borgere, der er kendetegnet ved at være polyfarmaceutiske, ofte har multisygdomme og/eller lider af kroniske sygdomme
 • der kan se værdien i et tæt samarbejde med plejecenteret, hvor faste samarbejdspartnere, øget kendskab til arbejdsprocesser og kontinuitet er kodeordene
 • der vil arbejde for at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, korttidsinlæggelser og genindlæggelser

 Vi tilbyder

 • Fast kontaktperson på plejecenteret
 • Mulighed for at sætte dit præg på den sundhedsfaglige behandling på plejecenteret
 • Mulighed for at koordinere din kontakt med plejecenteret

Honorering og kontraktforhold

Ordningen løber foreløbigt frem til udgangen af 2019. Honorering af tidsforbruget for den faglige sparring og rådgivning sker efter gældende takst, der pr. 1.oktober 2016 er på 908,75 kr. i timen. Honorering for sygesikringsdelen sker efter Overenskomst om almen praksis og afregnes på sædvanligvis af Region Hovedstaden efter de til en hver tid gældende regler.

Find dit lokalområde nedenfor og se, hvilke plejecentre, der søger plejecenterlæger i netop dit lokalområde.

Amager
http://www.kk.dk/indhold/plejecenterlaeger-til-lokalomrade-amager

Bispebjerg/Nørrebro
http://www.kk.dk/indhold/faste-plejecenterlaeger-til-lokalomrade-bispebjergnorrebro

Indre by/Østerbro
http://www.kk.dk/indhold/plejecenterlaeger-til-indre-byosterbro

Vanløse/Brønshøj/Husum
http://www.kk.dk/indhold/faste-plejecenterlaeger-til-lokalomrade-vanlose-bronshoj-husum

Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby
http://www.kk.dk/indhold/faste-plejecenterlaeger-til-lokalomrade-vesterbro-kgs-enghave-valby

Se også den regionalt indgåede aftale om faste læger på plejecentre for yderligere information.
http://www.fks-h.dk/TEMAER/Plejecenterl%C3%A6ger.aspx