En stilling som afdelingslæge ved Børn og Unge Afdelingen, Regionshospitalet Herning, Hospitalsenheden Vest, er ledig til besættelse fra den 1. december 2019 eller efter aftale Vil du være pædiater på det nye sygehus i Gødstrup, og vil du være med til at gå forrest i løsning af afdelingens fremtidige opgaver i et tæt tværfagligt samarbejde, så er det dig vi gerne vil have i vores afdeling

Dette job er udløbet
Om os
Vi er en Børn og Unge Afdeling, som tør gå nye veje, og som hele tiden har fokus på at styrke vores kvalitet. Især den kvalitet som er knyttet til børnenes og forældrenes møde med hospitalet, den er vi nysgerrige og opsøgende på at få frem i lyset og anvendt i en travl hverdag. Vi er en åben organisation med ”højt til loftet” og med fokus på muligheder frem for begrænsninger. Vi lægger vægt på et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Vi prioriterer uddannelse, undervisning og forskning højt og forventer, at man indgår aktivt i dette miljø, så vi udvikler os fagligt både personligt og som et team.Lægelige kvalifikationer
Vi søger 1 speciallæge i pædiatri, der er holdspiller og prioriterer det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde med henblik på at opnå den bedste kvalitet i diagnostik og behandling af barnet, og hele familien. Ansøger skal have almene pædiatriske kompetencer og gerne interesseområder indenfor nefrologi og endokrinologi, så vi fortsat kan udvikle os på alle områder frem mod Regionshospitalet Gødstrup. Der stilles ikke krav om yderligere fagområdeuddannelse, men afdelingen ser gerne, og vil være behjælpelig med, at planlægge en fagområdeuddannelse indenfor en årrække. Vi ønsker ligeledes at ansøger kan deltage i initiering af forskningsprojekter i afdelingen, vejledning af yngre læger samt være med til at sætte vores afdeling på landkortet  forskningsmæssigt.

Som speciallæge tilknyttes man et 10-12 skiftet bagvagtslag med tilstedevær. Forvagtslaget er 7-10 skiftet. Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.

Stillings- og funktionsbeskrivelse

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området.
Stillingen er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Charlotte Søndergaard, tlfnr. 78433614 eller mobil 29263595

Ansøgningsfrist
Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV. Husk at mærke ansøgningen.
 
Ansøgningen skal være os i hænde senest den 30. april 2019.

Ansættelsessamtale for ansøger til stillingen vil blive afholdt onsdag eftermiddag den 15. maj 2019 eller efter aftale
 
Praktiske oplysninger:
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest.
 
Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
 
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi 4.200 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
 
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
 
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 15 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 4 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på 1,7 mia. kr.
 
læs mere på www.vest.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale