Er du læge og vil du som ph.d. studerende være med til at skabe sammenhæng mellem klinisk arbejde og forskning i psykiatrien? 1-2 ph.d. stillinger opslås for læge(r) med særligt interesse for forskning i psykiatrien.

Dette job er udløbet

Psykiatrien i Region Midtjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Det er Psykiatriens vision at sikre høj kvalitet i løsningen af psykiatriens opgaver til gavn for patienter, brugere og pårørende, hvorfor kvalitetsudvikling, forskning og kompetenceudvikling af medarbejdere er centrale elementer. I Psykiatriplanen for Region Midtjylland 2017 er et særligt indsatsområde interaktionen mellem forskning og klinisk praksis. Dette område skal styrkes, så psykiatrien hurtigere kan opnå og implementere evidensbaseret viden.

I Regionspsykiatrien Vest konkretiserer vi Psykiatriplanens indsatsområde omkring kliniknært forskning og ønsker derfor at styrke sammenhæng imellem det kliniske arbejde og forskning. Vi søger 1-2 ph.d. studerende med funktioner og tilknytning til både i forskning og klinisk arbejde.

Arbejdsopgaverne:
Den kliniske del aftales i henhold til kvalifikationer og interesser, men omfatter lægeligt klinisk arbejde i én af klinikkerne i Affektiv Ambulatorium.
Den forskningsmæssige del vil bl.a. omfatte:

 • Udfærdigelse af ph.d. med overholdelse af de særlige krav der er beskrevet på dette område. Mulighed for anvendelse af allerede påbegyndt protokol, alternativt egen opstart af interesseområde indenfor det affektive område.
 • Udvikling af forskningsprojekter i Affektivt Ambulatorium
 • Bidrage til integration af den psykiatriske forskning i det kommende Center for Forskning og Uddannelse i det nye hospital i Gødstrup. Læs om det nye hospital her: http://www.dnv.rm.dk/
 • Undervise og vejlede kollegaer i forskning og klinik

Vi tilbyder:

 • Mulighed for at kombinere klinik og forskning i et behageligt og uformelt arbejdsklima
 • Mulighed for anvendelse af begyndt protokol, alternativt egen opstart af interesseområde
 • Samarbejde med nationale og internationale forskningsmiljøer, primært indenfor det kliniske og farmakogenetiske forskningsfelt
 • Mulighed for at være aktiv i nationale og internationale konferencer (poster, foredrag mv), hvor ph.d. studerende vil have muligheder for at præsentere forskning som forfatter
 • Stor indflydelse på tilrettelæggelsen af din arbejdsdag og løsningen af dine opgaver, herunder mulighed for drøftelse af hjemmearbejdsplads
 • Afvekslende opgaver i tæt samarbejde med det affektive teams og forskningsenhedens medarbejdere

Vi søger en læge der:

 • brænder for forskning og klinik
 • har interesse for og gerne erfaring med patienter med affektive lidelser
 • kan lide at deltage i undervisnings- og udviklingsaktiviteter

Regionspsykiatrien Vest
Regionspsykiatrien Vest er en stor voksenpsykiatriske afdeling i Region Midtjylland og har ansvar for behandling af voksne i den vestlige del af regionen. Vi behandler et bredt spektrum af psykiatriske lidelser. Regionspsykiatrien Vest varetager regionsfunktion på flere diagnosegrupper og har et årligt driftsbudget på ca. 200 mio. kroner
Regionspsykiatrien Vest er én afdeling, pt. med adresser i Herning og Holstebro og indeholder:

 • Døgnafsnit og akut ambulante enheder. Hvert afsnit er særligt specialiseret i forhold til: akut psykiatri, affektive lidelser og psykoselidelser
 • Akut Ambulant klinik med funktion i Herning Holstebro
 • Sekretariat hvor også Forskningsenheden er placeret

Regionspsykiatrien Vest er inde i en markant udvikling. Vi arbejder målrettet frem mod flytningen til et nyt og moderne hospital i Gødstrup i 2020, i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest, blandt andet med fælles akut modtagelse.

Yderligere information
Denne ene ph.d. stilling aflønnes med Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for yngre læger. Den anden forventes indhentninger af midler for aflønning via fonde m.m.
Begge stillinger er på 37 timer ugentligt.

Vil du høre mere om det formelle omkring stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sekretariatsleder Jan Rosenbjerg Albertsen på telefon 30650893. Ønsker du at høre om afdelingens konkrete forskning og muligheder, kontakt Forskningsmedarbejder – afd. Læge Antonio Drago på telefon 52506286
Stillingen ønskes besat med ph.d. opstart ultimo 2017, alternativt primo 2018

Der er ansøgningsfrist d. 1.10.2017

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale