Centerleder med lægefaglig baggrund til Kirurgisk center på Færøerne

Dette job er udløbet

Centerleder med lægefaglig baggrund til Kirurgisk center på Færøerne

Stillingen som centerleder med lægefaglig baggrund ved Kirurgisk Center på Landssygehuset på Færøerne ønskes besat 1. august eller efter aftale.

Landssygehuset søger en visionær, robust, analytisk og beslutningsdygtig leder med et godt overblik. Det er af stor betydning, at du både har lyst og evner til at samarbejde i en teamledelse hvor loyalitet og åbenhed danner grundlag for beslutninger og handlinger, som centerledelsen har i forhold til strategien for Landssygehuset, ansvaret for personaleledelse, faglig udvikling og kompetence for alle personalegrupper i centret.

Landssygehuset har ca. 133 senge fordelt på psykiatri, medicin med pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik, samt intensivafdelingen. Rigshospitalet er vores største samarbejdspartner, derudover er der faste aftaler med andre hospitaler i Danmark, Norge og Landspitalið i Island.

På Færøerne har vi tre sygehuse, Landssygehuset, Klaksvíkar sygehus og Suðuroyar Sygehus. Alle tre sygehuse hører i dag under Færøernes Sundhedsvæsen og har fælles direktør.

Kirurgisk Center omfatter specialerne ortopædi, gynækologi og obstetrik, parenkym og urologi, derudover oto- rhino- og laryngologi, oftalmologi og odontologi. Dette indebærer undersøgelse, diagnosticering, behandling, pleje og rehabilitering af disse patientkategorier.

Afdelingerne er: kirurgisk senge-, operations-, øjen- og øre- næse – hals, tandlægeklinik, endoskopi og kirurgisk ambulatorie med dagafsnit, overlæger, reservelæger og lægesekretærer.

Ansvarsområde
Sygehusledelsen har det overordnede ansvar for sygehusets samlede drift. Centerleder har, sammen med centerlederen med sygeplejefaglig baggrund ansvaret for ledelsen af det kirurgiske center og er hinandens stedfortrædere ved fravær.

Centerledelsen skal planlægge, koordinere og optimere driften og ressourceforbrug således, at der bliver ydet en så god service til brugeren som muligt, indenfor de til enhver tid gældende rammer.

 • Du har i fællesskab med centerleder med sygeplejefaglig baggrund, ledelsesansvaret på Kirurgisk center og i supplerer hinanden.
 • Du har sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund ansvar for den overordnede drift, forskning og udvikling på centret.
 • Du skal kunne bevæge dig både på det visionære og strategiske plan samt det realistiske og opgavebestemte.
 • Du skal kunne vise lederskab i alle sammenhænge, samt bidrage til et konstruktivt samarbejde både internt i centerledelsen, med sygehusdirektionen og med sygehusets øvrige ledere og medarbejdere, samarbejdspartnere i ind- og udland, samt med den primære sektor m.fl.
 • Du er med til at udvikle det tværgående samarbejde med andre centre, stabsfunktioner og samarbejdspartnere.
 • Du har det overordnede ansvar for personaleledelse og faglig udvikling af alle personalegrupper, sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund.
 • Du går foran i arbejdet med udvikling, kvalitet og forbedringsarbejde samt driftsoptimering sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund
 • Du og centerleder med sygeplejefaglig baggrund fungerer som sparringspartnere for afdelingsledelserne i forhold til nytænkning, konkret opgaveløsning samt implementering af nye tiltag.
 • Du har økonomisk indsigt og forståelse for de rammer, som centret og sygehuset arbejder under, så der kan ydes sundhedstjenester til patienter og pårørende på et højt fagligt niveau.

Vi forventer at

 • du er en engageret og tillidsvækkende leder med gå-på-mod, der sammen med centerleder med sygeplejefaglig baggrund kan gå foran i arbejdet med at sætte mål for udviklingen af Kirurgisk center.
 • du har lyst og personlige egenskaber til at fungere i et ledelsesteam, hvor loyalitet og åbenhed understøtter samarbejdet.
 • du har interesse for ledelse af patientforløb med inddragelse af tværfaglige samarbejdspartnere
 • du har gode samarbejdsevner og evne til at arbejde i teams
 • du gerne har ledelseserfaring og er indstillet på at tage lederskab i forhold til dine opgaver og dit personale
 • du er professionel, åben og respektfuld
 • du har godt overblik, kan tage beslutninger, tåler belastning og modstand, også i pressede situationer.

Arbejdsopgaver

 • Ressourcefordeling og økonomistyring
 • Prioritere ledelsesopgaven højt og arbejde for en velfungerende centerledelse, i overensstemmelse med moderne ledelsesprincipper
 • Sikre rammerne for den daglige drift og personale trivsel
 • Sætte og evaluere mål for centret, herunder også centrets specialer
 • Initiere forskning, kvalitetssikring, og udvikling fagligt og tværfagligt
 • Sikrer optimering af de kirurgiske operationslinjer
 • Som overlæge kommer du også at have 2-3 dage ugentligt i klinikken

Kvalifikationer

 • Kirurgisk speciallæge indenfor relevant speciale, med bred klinisk erfaring
 • Gerne ledelseserfaring
 • God økonomisk indsigt
 • Dygtig ressourcefordeler indenfor centret for såvel personale som øvrige ressourcer
 • Evner at tænke og handle strategisk og langsigtet
 • Tage initiativ, planlægge og strukturerer og evt. ændre centrets forretningsgange og procedurer

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingen indplaceres efter aftale med FAS og det Færøske Finansministerium.

Yderligere oplysninger
Fås ved henvendelse til direktør Steinar Eirikstoft, e-mail: steinar@ls.fo telefon +298 304500, lokal 1001 eller vicedirektør med lægefaglig baggrund, Tummas í Garði, e-mail tumga@ls.fo +298 304500 lokal 1004

Ansøgningsfristen er den 30. juni 2021.

Dokumentation for uddannelser, speciallæge autorisation og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved evt. samtale.

Søg stillingen her 

Du kan også få mere at vide om færøske forhold ved at se på

http://www.tourist.fo/

http://www.sightseeing.fo/

http://www.faroeislands.com/

http://framtak.com/