Centerdirektør Diagnostisk Center

Dette job er udløbet

Der søges en visionær og samarbejdsorienteret centerdirektør, som med en solid ballast inden for sundhedsområdet, kan sætte strategisk retning for centret, indfri høje faglige og forskningsmæssige ambitioner samt sikre en veltilrettelagt drift med fokus på kvalitet og service.

Centerdirektøren for Diagnostisk Center skal stå i spidsen for et stort og dynamisk center, som varetager vigtige kernefunktioner på Rigshospitalet – Danmarks førende hospital for patienter med behov for højt specialiseret behandling. På det diagnostiske område indgår centerdirektøren også i det strategiske arbejde i regionen.

Diagnostisk Center producerer hver dag et stort antal avancerede analyser af afgørende betydning for behandlingsresultaterne. Funktionerne på laboratorieområdet og billeddiagnostik er i særlig grad præget af nye teknologiske muligheder. Der er på hospitalet potentiale for fortsat udvikling, med afsæt i visionen om styrket tværgående samarbejde om sammenhængende patientforløb, baseret på forskning og uddannelse på højeste internationale niveau.

Stillingen
Diagnostisk Center består af otte klinikker, som alle tilbyder højt specialiseret diagnostik og behandling. I centret arbejdes der med laboratorieundersøgelser, billeddiagnostik, genundersøgelser, infektionshygiejne, donorblod og blodprodukter samt lægefaglig rådgivning.

Centerdirektøren får som topleder på Rigshospitalet ansvar for en række strategiske, organisatoriske og driftsmæssige opgaver samt vigtige funktioner i forhold til forskning, udvikling og uddannelse. Stillingen forudsætter betydelig sundhedsfaglig indsigt og ledererfaring som en forudsætning for at:

  • Arbejde med mål, strategi- og handleplaner inden for diagnostik, behandling, forskning, uddannelse, aktivitet og arbejdsliv. Centerdirektøren skal udvikle planer for centrets fremtidige organisering, opgaver og anvendelse af teknologi.
  • Fungere som en visionær centerdirektør, der kan lede andre ledere og som har erfaring og forståelse for forskning og udvikling indenfor centrets kerneydelser.
  • Bidrage til at profilere centret nationalt og internationalt, og herunder understøtte, at centret tager aktivt del i at øge det danske og internationale niveau indenfor laboratorieområdet og billeddiagnostik.
  • Medvirke til at realisere regionens overordnede planer for det diagnostiske område.
  • Opfylde mål for økonomi og ressourcer, og sikre professionel styring og høj kapacitetsudnyttelse.
  • Sikre de nødvendige løbende investeringer i teknologi og apparatur.
  • Fortsat styrke koordinering og samarbejde mellem klinikkerne i centret og med øvrige funktioner på hospitalet og i regionen.
  • Sikre et godt og velfungerende arbejdsmiljø, så centret fremstår som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække, fastholde og udvikle højt kvalificerede medarbejdere.

Personen
Centerdirektøren skal først og fremmest være en motiverende, initiativrig og udviklingsorienteret topchef, der visionært og med tydelig kommunikation og adfærd kan fungere professionelt i en stor og kompleks politisk styret vidensorganisation.

Centerdirektøren skal have relevant ledelseserfaring og opnået gode resultater i tidligere faglige ledelsesmæssige funktioner, herunder have forudsætninger for at formidle samspil og samarbejde i sundhedsprofessionelle og forskningsaktive miljøer. Erfaring med kultur- og organisationsudvikling og forbedring af patientforløb ud fra et helhedsperspektiv, hvor planlægning og økonomistyring vægtes højt.

Diagnostisk Centers kommende centerdirektør skal have indgående kendskab til det danske sundhedsvæsen, gerne fra hospitalsområdet, og herunder især til vilkår og forudsætninger for drift, forskning og uddannelse på store og højt specialiserede hospitaler.

Vilkår
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende ”Aftale for chefer”. Der er mulighed for ansættelse på kontraktvilkår. Lønniveauet er ca. 900.000 kr. årligt, eksklusive evt. kontrakttillæg og pension.

Ansøgningsfrist: Mandag den 11. november 2019 kl. 12.00.

Stillingen søges på www.muusmann.com/stillinger.
Se stillings- og personprofil på www.muusmann.com.

Kontakt gerne hospitalsdirektør Per Christiansen, tlf. 35 45 55 66, eller adm. direktør Lars Muusmann, tlf. 40 76 72 27.