Centerchef til Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vi søger en stærk profil til en spændende stilling som chef i Sundhedsstyrelsens center for evidens, uddannelse og beredskab.

Om os
Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed, med en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.
Vi har et stort fokus på at levere evidensunderbyggede faglige anbefalinger bl.a. med indsatser som nationale kliniske retningslinjer og rationel farmakoterapi. Ved omorganiseringen af Sundhedsstyrelsen i 2015 blev evidensområdet samlet i en ny enhed, som også har opgaver inden for bl.a. uddannelse af sundhedspersoner, smitsomme sygdomme, vaccinations- og screeningsprogrammer, organdonation og det nationale sundhedsberedskab.

Centeret for evidens, uddannelse og beredskab (EUB) er den største enhed i Sundhedsstyrelsen, og har en både spændende, kompliceret og bred opgaveportefølje. For at styrke den strategiske ledelseskraft på området, udvider vi ledelsesteamet med endnu en chef.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle sine kompetencer – fagligt og ledelsesmæssigt.
Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dit arbejde
Du vil sammen med den anden chef i centeret varetage den strategiske ledelse på området, og de to chefer vil sammen med de to sektionsledere udgøre ledelsesteamet. Enheden beskæftiger omkring 40 medarbejdere med forskellig faglig baggrund. De to centerchefer fordeler ledelsesopgaverne i mellem sig, og refererer begge til direktøren og indgår begge i chefgruppen sammen med de øvrige 6 chefer.

Du vil som del af centerledelsen have ansvar for enhedens faglige og strategiske udvikling samt for, at enheden leverer produkter, der er skabt i gode processer og er af høj faglig kvalitet. Du har en væsentlig opgave i at skabe relationer til andre myndigheder og samarbejdspartnere og skal repræsentere enheden og styrelsen eksternt. Du vil desuden skulle varetage vagtforpligtelse ift. det nationale beredskab.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, med interesse for og relevant erfaring inden for enhedens opgaveområder.

Vi lægger derudover vægt på:

  • at du har en solid faglig indsigt på sundhedsområdet, gerne fra klinisk, videnskabelig eller administrativt arbejde
  • at du har relevant ledelseserfaring- gerne med ledelse af ledere
  • at du har en god forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • at du kan være en handlekraftig, synlig, troværdig og nærværende leder for meget engagerede og vidende medarbejdere
  • at du er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • at du kan skabe tillid og fremme samarbejde
  • at du trives i et tværfagligt dynamisk miljø præget af højt tempo, stor faglighed og udfordrende opgaver.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du gennemgår PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

Kontakt os gerne
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst.dk med angivelse af mobilnummer og tidsrum for opkald, hvorefter du vil blive kontaktet. Du kan også kontakte partner i Odgers Berndtson, Eva Zeuthen Bentsen på telefon 20 86 03 25.

Om ansættelsen
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i gruppe 1 (lønramme 37). Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 24. august 2018 for første samtale og anden samtale den 3. og 4. september 2018.

Ansøgere der går videre til anden samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 35.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.