Centerchef og Uddannelsesleder Ledere med udsyn, lyst og vilje til at sætte nye dagsordner inden for uddannelse og skabe vækst i Region Sjælland

Dette job er udløbet

Professionshøjskolen Absalon er Region Sjællands største uddannelsesinstitution og løfter en vigtig opgave i at uddanne til fremtidens velfærdssamfund. Der søges en centerchef og en uddannelsesleder til Absalons Center for Sygepleje. Centret er med sine fire lokationer i Næstved, Nykøbing F, Roskilde og Slagelse en central samarbejdspartner for de regionale sygehuse og kommuner. I 2018 tager centret endnu et betydningsfuldt skridt i sin udvikling med åbningen af en ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk. Uddannelsen i Holbæk vil komme til at sætte nye standarder for patientorientering og være et laboratorium for nytænkning inden for uddannelse til sygepleje og samspillet med sundhedsvæsenet.

Opgaven
Centerchefen for Sygepleje har det overordnede strategiske, faglige og økonomiske ansvar for centrets aktiviteter samt det overordnede ansvar for medarbejderne i centret. Sammen med centrets ledere skal centerchefen være garant for en tydelig strategisk retning og et stærkt fokus på faglig udvikling. Samtidig skal centerchefen sikre, at udvikling og drift går hånd i hånd.

Med vedholdende fokus på ønskede forandringer og resultater i centret skal centerchefen sikre målrettet ledelsesmæssig understøttelse af centrets indsatser. I dette arbejde skal centerchefen også have blik for medarbejderudvikling og -trivsel, og på at skabe et professionelt arbejdsfællesskab i centret. Centerchefen skal agere som rollemodel og fremme et godt samarbejde på tværs af organisationen med fokus på opgaveløsningen. Det gælder både samarbejdet med de øvrige centre og med de afdelinger, der understøtter kerneopgaverne.

Centerchefen skal sikre høj faglig og didaktisk kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen samt gennem en aktiv rolle i campusledelsen bidrage til udvikling af et levende campusmiljø for studerende og ansatte.

Udadtil har centerchefen en meget vigtig opgave i at prioritere og udvikle de relationer, der har betydning for kvalitet og relevans af centrets opgaver og ydelser. Således skal centerchefen arbejde dedikeret med at inddrage og skabe synlig værdi i Region Sjællands kommuner inden for sundhedsområdet og på hospitalerne.

Uddannelseslederen for Center for Sygeplejes uddannelse i Holbæk har ansvar for at etablere, lede og udvikle sygeplejerskeuddannelsen på lokationen. Uddannelseslederen indgår i centerledelsen og refererer til centerchefen. I samarbejde med centerledelsen skal uddannelseslederen bidrage til at skabe vækst og synergi imellem grunduddannelses-, efter- og videreuddannelses- samt forsknings- og udviklingsaktiviteter i centret.

Absalons strategiske prioriteringer er uddannelseslederen ansvarlig for at omsætte til indsatser i eget område, samt at der kommunikeres klart og tydeligt til medarbejderne. Indsatser skal implementeres med blik for effektiv ressourceallokering og opgaveporteføljestyring, så driften forløber let og effektivt, og kvaliteten fastholdes.

Uddannelseslederen er i opstartsfasen personaleleder for en mindre gruppe medarbejdere. De primære opgaver vil være relateret til etablering af den nye uddannelse i Holbæk og til at sikre uddannelsens og lokationens attraktion hos de uddannelsessøgende og hos samarbejdspartnerne på hospitalet og i kommunen.

Således har uddannelseslederen en betydningsfuld opgave i at skabe og udvikle samarbejdsrelationer internt og eksternt til aftagerfeltet i sektoren og regionen.

Kvalifikationer og kompetencer
Centerchefen og uddannelseslederen skal have stor indsigt i og kendskab til sundhedssektoren og det sygeplejefaglige område. Ledelseserfaring fra uddannelsessektoren, herunder kvalitetsarbejde og forandringsledelse er en fordel. Begge ledere skal have solide forudsætninger for at knytte praksisnær forskning og udvikling tæt til uddannelse og kunne bidrage aktivt til forretningsudvikling inden for efter- og videreuddannelse. Lederne skal med erfaring og smidighed kunne lede organisationsudvikling og forandringsprocesser, samt med politisk tæft og veludviklet organisationsforståelse formå at begå sig i en matrixorganisation og i tæt samarbejde med eksterne partnere. Absalons nye ledere skal have en relevant uddannelse, gerne en videregående uddannelse eller akademisk overbygning suppleret med en lederuddannelse for at kunne matche opgavetyper, – kompleksitet og de organisatoriske vilkår.

Ansøgning
Læs stillings- og personprofiler for begge stillinger på www.muusmann.com.

For yderligere oplysninger kontakt gerne direktør for Sundhed og Social, Daniel Schwartz Bojsen, tlf. 72 48 15 47, eller partner i MUUSMANN, Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79.

Ansøgningsfrist: Søndag den 4. februar 2018.

Søg stillingerne på www.muusmann.com/stillinger.