Børn og Unge på Regionhospitalet Viborg søger en reservelæge i introduktionsstilling Interesserer du dig for pædiatri? Og stiler du på sigt om at tage en speciallægeuddannelse i pædiatri? Så er det dig, vi søger!

Dette job er udløbet

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. april 2020 eller efter aftale.

Dine kvalifikationer
Vi søger en reservelæge i en introduktionsstilling, som vil være med til at bidrage positivt til fællesskabet hos os. Vi forventer:

  • at du er uddannet læge og har gennemført dit KBU-forløb.
  • at du har interesse for pædiatri og overvejer at blive speciallæge i pædiatri
  • at du har gå-på-mod og viljen til at lære nyt indenfor både stort og småt

Vi kan tilbyde
Vi er en afdeling, der varetager hovedfunktionen indenfor de almindelige pædiatriske fagområder samt varetager regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri. Derudover er vi varetager vi den højt specialiseret funktion indenfor allergologi.

Derudover kan vi tilbyde:

  • fokus på undervisning og uddannelse af de yngste læger.
  • forsmag på pædiatrien og være med til at finde ud af, om det er et speciale for dig.

Vagt
Introduktionslægerne går i delt 10-skiftet forvagt på tjenestestedet. Lægerne indgår i
stuegangsfunktionen samt i ambulatoriearbejdet med selvstændige ambulatoriespor
under supervision. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og
forskning højt, og det forventes, at introduktionslægen indgår i alle disse
arbejdsområder.

Om Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg
Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg er en af fire børneafdelinger i Region Midtjylland, og vi varetager den pædiatriske funktion for over 54.000 børn og unge. Derudover har Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg hovedfunktion indenfor de almindelige pædiatriske fagområder, desuden har afdelingen regionsfunktion indenfor neonatologi, gastroenterologi og neuropædiatri samt højt specialiseret funktion indenfor allergologi. Afdelingen har 31 senge og en stor ambulant aktivitet med ca. 13.000 ambulante besøg om året. Vi har netop den 14. november 2019 taget vores nye akutmodtagelse og akutafsnit for børn og unge i brug. Afdelingsledelsen består af en ledende overlæge og en ledende oversygeplejerske. Børn og Unge har 141 ansatte.

Hospitalsenheden Midts overordnede værdier er hjerne, hjerte og vilje, og det forsøger vi at konkretisere. I Børn og Unge betyder det, at vi konstant har fokus på at blive bedre og udvikle os i forhold til patientforløb, så patienten får den bedste og mest kompetente behandling. Det betyder også, at vi samarbejder på tværs af faggrupper.
Vi arbejder meget målrettet med patient-/pårørende-inddragelse. Vi har stor nytte af vores ungepanel. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt.

Målet er at sikre højst mulig kvalitet i patientbehandling under hensyntagen til optimal ressourceudnyttelse, produktion og dokumentation. Vi arbejder på tværs af faggrupper og sektorer til patientens bedste.

Om Hospitalsenheden Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge.

Yderligere oplysninger om stillingen
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jette Hoffmann-Petersen på tlf. 2251 0333.

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest søndag den 15. marts 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.