Bliv praktiserende læge i Vejle Kommune Der udmøntes 3 stk. 0-ydernumre inden for almen medicin i Vejle Kommune. 2 ydernumre til nedsættelse i 7100 Vejle by og 1 ydernummer i 7080 Børkop. Der er ikke tilknyttet patienter til ydernumrene.

Dette job er udløbet

Ydernumrene genudmøntes for at sikre tilstrækkelig lægedækning i området i de kommende år.

Der er mulighed for at købe efter reglerne om, at læger kan eje op til 6 ydernumre jf. Sundhedslovens § 227, stk. 2. Ydernumrene skal bemandes med en navngiven speciallæge i almen medicin, og der skal
betjenes mindst 1.600 patienter i hvert ydernummer.

Der kan bydes på 1 eller flere ydernumre.

Overtagelse og aktivering
Ydernumrene skal overtages og aktiveres senest den 1. februar 2023 eller efter nærmere aftale. Det
betyder, at praksis fra dette tidspunkt skal åbne for tilgang af 1.600 patienter i hvert ydernummer.

Der kan ansøges om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering, hvis der er forhold der kan begrunde dette. Udgangspunktet er at ydernumrene skal overtages og aktiveres 1. februar 2023.

Fristen for at byde og eventuelt indgive en ansøgning om udsættelse af fristen for overtagelse og aktivering
er fastsat til mandag den 7. november 2022 kl. 10.00.

Regionen afholder samtaler fredag den 11. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Ansøgere vil efter fristens udløb modtage en indkaldelse i deres digitale postkasse (e-Boks).

Procedure
Ved afgivelse af bud på ydernummeret/ydernumrene, skal budgiver dels angive en pris for ydernummeret/ydernumrene, dels beskrive sin opfyldelse af følgende kvalitetskriterier:

  • Kontinuitet i lægebemandingen og den øvrige bemanding i praksis, herunder om budgiver agter at arbejde i praksis, og i hvilket omfang
  • Samarbejde med eksterne aktører, herunder sygehuse, kommuner og lignende
  • Ventetider og tilgængelighed i praksis
  • Fysisk placering af praksis, herunder en beskrivelse af mulighederne for parkering og offentlig
    transport.

Der vil efter budsfristens udløb blive indbudt til en samtale med administrationen, hvor ovenstående kan uddybes.

Budgiver skal ved indgivelse af bud sende følgende:

  • Navn, aut.-id., adresse og kontaktoplysninger
  • Udførligt CV
  • Budblanket, jf. bilag 1
  • En beskrivelse af, hvordan du/I forestiller dig/jer at drive ydernumrene og opfyldelse af ovenstående kvalitetskriterier, jf. ansøgningsskema, bilag 2.

Efter budfristens udløb indkalder regionen alle budgivere til en samtale med Praksisafdelingen, hvor ansøgningen vil blive gennemgået, og hvor regionen udarbejder et referat.

Efter afholdelsen af samtalerne med budgiverne træffer Udvalget for det nære sundhedsvæsen, beslutning om tildeling.

Beslutningen om, hvem der skal tildeles ydernumrene, beror på en samlet vurdering af den budte pris og den fremlagte plan for drift af ydernumrene. Der sælges derfor ikke nødvendigvis til højestbydende.

Regionen forbeholder sig retten til at forkaste alle bud frem til tildelingsbeslutning.

Afgiv dit/jeres bud senest mandag den 7. november 2022 kl. 10.00 på:

Samtaler
Samtaler afholdes fredag den 11. november 2022 efter kl. 14.00 i Regionshuset, Damhaven 12, 7100 Vejle.

Bud, som modtages efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Vil du vide mere?
Jannie Kramer
Juridisk konsulent
Praksis

Tlf.: 24 96 55 17
E-mail: jannie.kramer@rsyd.dk