Barselsvikariat for speciallæge på AUH, Hjertesygdomme En stilling som barselsvikar for speciallæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse fra den 1. december 2023 til 30. november 2024.

Dette job er udløbet

Hjertesygdomme er en universitetsafdeling, som tilbyder ambulant og stationær undersøgelse og behandling af hjertesygdomme. Afdelingen er opdelt i 4 sengeafsnit og en række klinikker og specialambulatorier.

Hjertemedicinsk Klinik varetager dagligt mere end 200 patientkontakter fordelt på specialklinikker, akut klinik samt almen klinik. Ansøger forventes at fungere i klinikkerne på afdeling for Hjertesygdomme med udredning, kontrol og behandling af elektive og akutte hjertepatienter. Der kan forventes særlig funktion inden for hjerteklapsygdom på basalt og højtspecialiseret niveau.

Med til den ambulante funktion hører også tilsynsfunktion i Akutafdelingen. Derudover varetager speciallægen stuegangsfunktion på de hjertemedicinske sengeafsnit samt deltager i eftermiddagsstuegang på sengeafsnittene samt dagtidsfunktion i enkelte weekender.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert

Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter.

Kommunikator

Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling – også af afdelingens patienter med anden etnisk baggrund end dansk

Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder 

Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – såvel i som uden for organisationen.

Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde.

Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator 

Ansøgeren skal have lederevner, som sikrer medarbejderens engagement og involvering i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling.

Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings- /sikrings-processer.

Sundhedsfremmer

Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Akademiker

Ansøgeren skal selvstændigt initiere forsknings- og udviklingsprojekter inden for afdelingens prioriterede forskningsområder.

Ansøgeren skal kunne varetage vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning

Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger

Professionel 

Ansøgeren skal optræde professionel

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Yngre Læger indgåede overenskomst for afdelingslæger.

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Dorte Guldbrand, Fagligt fællesskab Strukturel, Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 23. oktober 2023.

 

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.