Avdelingsleder – Nevrologisk avdeling

Dette job er udløbet

Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak.
Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon hvor vi er med å utvikle morgendagens medisiner og behandlinger. Oslo universitetssykehus skal være en lærende og skapende organisasjon med et arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt.

Nevrologisk avdeling er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander. I tillegg har avdelingen formelle flerregionale funksjoner.

Avdelingen har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.
Videre har avdelingen universitetsfunksjon, med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi, samt stor forskningsaktivitet. Avdelingen har 240 årsverk og et budsjett på 250 MNOK.

Vi søker etter en engasjert og samlende leder som er opptatt av å videreutvikle fagområdet og som er åpen, trygg og forutsigbar. Den riktige kandidaten innehar nødvendig faglig tyngde til å lede en stor avdeling med kompetente fagpersoner fra ulike profesjoner. Ny leder har visjoner og planer som realiseres i samarbeid med andre. Avdelingen står overfor krevende oppgaver og søker en leder som kommuniserer tydelig, ser muligheter, og bidrar til utvikling i klinikken.

Kun søknader sendt elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Utarbeide visjon og strategi med utgangspunkt i oppdragsdokument fra departement og regionalt helseforetak
 • Videreutvikle avdelingens tilbud med kvalitet på høyt internasjonalt nivå
 • Videreutvikle et tjenestetilbud tilpasset pasientgruppens behov i tråd med samfunnsoppdraget
 • Bidra til utdanning og spesialistutdanning i nevrologi
 • Tilrettelegge og stimulere til forskningsaktivitet
 • Fremme samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger, andre klinikker i OUS og eksterne samarbeidspartnere
 • Sørge for, og oppmuntre til, et trygt, inkluderende og åpent arbeidsmiljø
 • Faglig-, administrativt- og personalansvar
 • Økonomi og budsjettansvar

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innenfor helsefag
 • Ledererfaring, og ønskelig med formell lederutdanning
 • Erfaring fra endringsprosesser
 • Kunnskap om – og erfaring fra – arbeid med nevrologiske pasienter og nevrologiske problemstillinger er ønskelig.
 • Forskningserfaring og vitenskapelig kompetanse vil bli vektlagt.
 • For søkere som er leger og spesialister i nevrologi med tilstrekkelig akademisk kompetanse, kan stillingen som avdelingsleder kombineres med bistilling som professor II ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Svært gode samarbeidsevner
 • Modig og trygg i lederrollen
 • Motiverende
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En utfordrende lederstilling med påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Kompetente og engasjerte kollegaer
 • Lønn etter avtale

Nøkkelinformasjon:
Annonsør:
Oslo universitetssykehus HF

Ref. nr.: 3754931727
Stillingsbrøk: 100%
Fast
Antall stillinger: 1

Kontaktinfo:
Eva Bjørstad
Klinikksjef
+47 41511428

Søkekriterier:
Sted
OUS
Bransje
Sykehus
Fagfelt
Ledelse
Rolle
Leder

Arbeidssted:
0424 Oslo