Autoriseret psykolog til Team for Ungdomspsykiatri ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, AUH Skejby Vi har brug for en ny kollega, der vil være med til at lave god ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og initiativrige kolleger og samarbejdspartnere.

Dette job er udløbet

Der er tale om en fast stilling i Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium i Skejby, 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 1/1 2019.

Det ungdomspsykiatriske ambulatorium varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er den unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Psykiatrien flytter pr. 26.11.18 til Skejby og du bliver derfor en del af processen med at implementere nye arbejdsgange i nye rammer. Målgruppen er unge med blandt andet neuropsykiatriske, affektive, psykotiske eller svære angstlidelser.

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i et godt arbejdsmiljø. Arbejdstiden er placeret på hverdage indenfor tidsrummet 7.45 og 18.00.
Det ungdomspsykiatriske team består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • at du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • at du har kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger, der knytter sig til ovennævnte aldersgruppe
 • at du har et godt overblik
 • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
 • at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • at du har gode formidlingsevner
 • at du er interesseret i at samarbejde tværfagligt

Vi tilbyder dig:

 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • muligheder for uddannelse/kurser
 • et højt fagligt niveau
 • godt kollegialt sammenhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Pia Ølgod, tlf. 2362 1683 eller overlæge Susanne Tangelev tlf. 2183 5081, begge Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center på www.buc.rm.dk

Ansøgningsfrist: 30.10.18
Vi holder samtaler: 9.11.18

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Risskov, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Risskov. Den overvejende del af behandling sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Center for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtager årligt 4944 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7999 unikke cpr.nr.(2017) Centeret har et nettobudget på 278,1 mio. kr. og ca. 557 medarbejdere.