Autoriserede psykologer til Ungdomspsykiatrien i Skejby. Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og Ungdomspsykiatrisk afd. Vi søger 3 nye psykologkollegaer til at lave god ambulant ungdomspsykiatri i samarbejde med engagerede og fagligt dygtige kolleger og samarbejdspartnere.

Ansøgningsfrist: 15/04/2021 BUA Psykiatrisk Klinik for Unge

Der er tale om to faste stillinger på fuld tid i Team for Ungdomspsykiatri (TUP) i Skejby, dvs. 37 timer pr. uge med tiltrædelse pr. 01.06.21 og et barselsvikariat i perioden 01.06.21 – 31.05.22. Der ansættes ikke på deltid.

Arbejdstiden er placeret på hverdage inden for tidsrummet 7.30 og 18.00.

Team for Ungdomspsykiatri varetager udredning og i mindre omfang behandling af unge fra 14 til 18 (21) år. Det er derfor afgørende, at du har lyst til det udredende arbejde.

Aktuelt ses ca. 35 patienter/uge til afklarende samtale i TUP, Skejby.

Det er de unge, der er i fokus, men vi vægter også samarbejde med forældrene. Vi er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) i Region Midtjylland. Afsnittet har 3 matrikler, Skejby, Herning og Viborg.

 

Målgruppen er unge med blandt andet neuropsykiatriske, affektive, psykotiske eller svære angstlidelser.

 

Vi kan tilbyde et spændende og udfordrende arbejde med engagerede kolleger i en organisation, der vedvarende er i udvikling. Netop nu arbejder vi med flere nye faglige tiltag, ligesom der fra 01.09.21 vil blive en opdeling i to ambulante ungdomspsykiatriske afsnit.

 

Team for Ungdomspsykiatri består af: Læger, psykologer, sygeplejersker, socialrådgivere og sekretærer.

Ved ansøgningen vil der blive lagt vægt på:

 • at du er autoriseret psykolog
 • at du har erfaring i forhold til udredende samtaler og psykologisk testning
 • at du har kendskab til og interesse for psykologiske/psykiatriske problemstillinger vedr. unge
 • at du har et godt overblik
 • at du har evne til at etablere tillidsfuld kontakt
 • at du er fleksibel og kan arbejde selvstændigt
 • at du har gode formidlingsevner
 • at du har gode samarbejdsevner

Vi tilbyder dig:

 • en spændende og udfordrende stilling blandt dygtige kolleger i et tværfagligt team
 • muligheder for uddannelse/kurser
 • et højt fagligt niveau
 • godt kollegialt sammenhold og et godt arbejdsmiljø
 • Et ledelsesmæssigt fokus på sammenhæng mellem opgaver og ressourcer

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten.

Du kan få flere oplysninger hos psykologkoordinator Pia Ølgod, tlf. 2362 1683 eller afsnitsoverlæge Susanne Tangelev tlf. 2183 5081, begge Psykiatrisk Klinik for Unge. Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.bua.rm.dk.

Ansøgningsfrist: 15.04.21
Samtaler afholdes: d. 21.04.21

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)
BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 7 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2020 4.129 eksterne henvisninger og havde kontakt med 12.580 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2020 et nettobudget på 287,5 mio. kr. og pr. 1/1-2021 523 årsværk fordelt på 555 medarbejdere.

Børne- og Ungdomspsykiatrien i Herning flyttes i 2021 til Gødstrup.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.