Afdelingslæger ved Kvindesygdomme og Fødsler – gynækologi En fuldtidsstilling som afdelingslæge og to årsvikariater som afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. januar 2019 eller snarest muligt herefter.

Dette job er udløbet

Stillingerne er med funktion i gynækologisk sektion og ansøgere med kompetencer og interesse for henholdsvis gynækologisk endokrinologi og vulva sygdomme foretrækkes, men ansøgere med andre faglige profiler kan også komme i betragtning.

Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams; gyn-onkologisk team, almen gynækologisk team, endometriose team, urogynækologisk team, og der forventes et bredt samarbejde på tværs af de enkelte teams. Afdelingen varetager højt specialiseret behandling indenfor gynækologisk endokrinologi og endometriose samt regionsfunktion indenfor urogynækologi herunder vulva sygdomme.

Vi ønsker

  • speciallæger i gynækologi og obstetrik
  • ansøgere med en stærk faglig profil med personlige ambitioner
  • ansøgere med særlig interesse for gynækologi og med ønske om subspecialisering gerne indenfor gynækologisk endokrinologi eller vulvasygdomme
  • ansøgere, der ønsker at bidrage til et godt akademisk miljø herunder deltagelse i undervisning

Stillingerne ønskes besat af ansøgere, som på sigt ønsker at gennemføre ekspertuddannelse i et gynækologisk subspeciale afhængig af ansøgers kvalifikationer og ambitioner.

Vi søger en holdspiller til en afdeling, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed samt en venlig og positiv omgangsform er basale værdier.

Forskning indenfor området er højt prioriteret, og ansøgeren forventes at indgå i eksisterende forskningsprojekter mhp at opnå kompetencer på Ph.D niveau. Forskningsaktivitet kan etableres i samarbejde med specialets professor.

Afdelingslæger indgår i den gynækologiske bagvagt/mellemvagt. Tjenesten er aktuelt tilrettelagt i 2-holds drift med 8-12-skiftet vagt alle dage. Vagten er bemandet med forvagt til kl. 20.00 på hverdage og til kl. 15.24 i weekend, mellemvagt samt en gynækologisk og obstetrisk speciallæge i bagvagt. Afdelingen har samlet ca. 300 medarbejdere heraf 53 læger. Afdelingen varetager alle opgaver indenfor specialet med undtagelse af fertilitet.

For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på 2461 3389.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om og dokumentation af egne kompetencer inden for hvert af de syv lægefaglige kompetenceområder, og ansøgeren bedes derfor i ansøgningen forholde sig til de syv kompetencer. Skema kan hentes her.

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2018. Tiltrædelse: 1. januar 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.