Afdelingslæge ved Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Afdelingslæge ved Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers Skovlyvej 15 DK-8930 Randers NØ.

Dette job er udløbet

En stilling som Afdelingslæge ved Kirurgisk afdeling, Regionshospitalet Randers, er ledig til besættelse 1 maj 2019 eller efter aftale.

  • Du er speciallæge i kirurgi og interesseret i at udvikle dine endoskopiske kompetencer
  • Du er positiv og omgængelig og kan kommunikere- og samarbejde med alle personalegrupper
  • Du tager gerne del i undervisning og er interesseret i yngre lægers uddannelse på alle niveauer
  • Du har lyst til arbejde i en afdeling med et højt fagligt niveau, hvor der er fokus på uddannelse, udvikling, forskning og høj patient tilfredshed
  • Forskningsaktivitet vil blive prioriteret

Ansøgeren vil få primær funktion i endoskopien med varetagelse af den mere avancerede endoskopi. Det forventes at afdelingslægen også tager del i afdelingens øvrige aktiviteter og konferencer samt bidrager med viden og facilitering indenfor det endoskopiske område. Der vil i stillingen være mulighed for forskningsrelateret aktivitet.
Kirurgisk afdeling er en del af Fælleskirurgisk afdeling, der også omfatter Fysio- og ergoterapien, Urologisk- og ØNH-klinik samt øjenafdeling. Afdelingen varetager akut samt elektiv kirurgi med primær fokus på proktologi, galde- og herniekirurgi, mammakirurgi og endoskopi. Endvidere indgår afdelingen i Danmarks største kolorektalcenter i et integreret samarbejde med Mave- og tarmkirurgi, Aarhus Universitetshospital. I dette samarbejde varetages på afdelingen colonkirurgien, hvor der i 2019 forventes at foretages 350 colon operationer.
Afdelingen har et stort endoskopisk afsnit med mere end 10.000 endoskopier årligt her i blandt koloskopier som led i screeningsprogrammet for kolorektalcancer samt ERCP’er.
Der er i afdelingen en betydelig forskningsaktivitet indenfor både den benigne – og maligne kirurgi.
Stillingen som afdelingslæge er som udgangspunkt vagtfri.

Yderligere oplysninger om stillingen samt funktionsbeskrivelsen kan rekvireres ved henvendelse til:

Anne-Sofie Kannerup
Ledende overlæge, Ph.D., MPG, Klinisk lektor
Kirurgisk Fællesafdeling
Regionshospitalet Randers
Tel: +45 78421201 ▪ Mobil: +45 60125716

Mail: annkan@rm.dk

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der gøres opmærksom på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.

Ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring og videnskabelig produktion sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” 
Ansøgningsfrist: 22/3 2019.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler i løbet af uge 13.

Læs mere om Regionshospitalet Randers på
http://www.regionshospitalet-randers.dk/forside

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale