Afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, Bedøvelse og Operation Hjerte-, thorax-, karanæstesiologisk afsnit, OP Øst 1, Forberedelse og Opvågning 1-2 Vi søger en speciallæge i anæstesiologi pr. 1. februar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat af en afdelingslæge/speciallæge i anæstesiologi med interesse inden for hjerte- og thorax anæstesi.

Om afsnittet
Du vil blive tilknyttet det hjerte-thorax-kar-anæstesiologiske afsnit. Anæstesiafsnittet yder årligt anæstesi til ca. 1.000 hjerteoperationer (voksne patienter), herunder CABG og klapoperationer, 900 thoraxoperationer og 600 karoperationer. En del af operationerne foregår i billeddiagnostisk regi i tæt samarbejde med kirurger, kardiologer og radiologer.

Vi har en højt specialiseret funktion for håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO) i forbindelse med visitation, stabilisering, transport og behandling af patienter med akut lungesvigt.

Den lægelige normering i afsnittet er for tiden på otte overlæger, otte afdelingslæger samt fem HU-læger.

Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen i Bedøvelse og Operation, mens den daglige ledelse af afsnittet varetages af en afdelingssygeplejerske og en lægelig afsnitsleder. Afdelingen har mange uddannelsesforpligtigelser, hvorfor interesse i at undervise forventes. Anæstesiafsnittet har et vidtgående samarbejde med andre specialafdelinger på hospitalet, hvorfor der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation. Viljen og evnen til at vægte og prioritere et godt tværfagligt samarbejde vægtes ligeledes højt.

Om stillingen
Afdelingslægen vil indgå i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på hverdage, og tilsvarende rådighedsvagt fra bolig i weekenden. I vagtperioden er der desuden tilknyttet en overlæge i rådighedsvagt på hverdage, og beredskabsvagt i weekenden.

I vagterne varetages det akutte arbejde i OP Øst 1 og Forberedelse og Opvågning Øst 1+2.
Der vil være oplæring de forskellige anæstesier/funktioner i dagtiden og efter cirka en måned deltagelse i vagt. I starten med bagvagten tæt på og efterhånden mere selvstændigt.

Der vil være gode muligheder for oplæring i transthoracal og transesofagal ekkokardiografi, lungeultralyd og ultralydsvejledte thoracale blokader.

Eksterne transporter og konsulentfunktion i tilknytning til afdelingens højt specialiserede funktion inden for ECMO-behandling og hjertetransplantationer varetages af overlægerne med deltagelse af afdelingslægerne i videst mulige omfang.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende speciallægeautorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos lægelig afsnitsleder og overlæge Lars Folkersen på 3091 0681 eller på larsfolk@rm.dk du kan også kontakte ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm på 2271 1800 eller på karshind@rm.dk.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for kompetenceområderne.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her. Skemaet bedes sendt i Word-format sammen med ansøgning og CV og eventuelt andre relevante bilag.

Ansøgningsfrist 1. februar 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt medio februar 2020, tiltrædelse snarest muligt.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.