Afdelingslæge til sundhedsberedskabet i Sundhedsstyrelsen

Dette job er udløbet

Vil du være med til at sikre et robust beredskab i sundhedsvæsenet? Det beredskab som skal kunne håndtere alt fra større ulykker til terrorhændelser, pandemier og ekstremt vejr.

Kan du se dig selv rådgive regioner og kommuner om sundhedsberedskab – både i planlægningsfasen og i akutte situationer? Og kan du se dig selv indtage en central position i Sundhedsstyrelsens egen beredskabsorganisation? Vil du repræsentere styrelsen i tværsektorielle fora og koordinerende stabe, hvor vi samarbejder tæt med f.eks. redningsberedskab, politi og forsvar?

Så tilbyder vi et spændende job med gode udviklingsmuligheder, et stort selvstændigt ansvar og tæt samarbejde med dygtige og engagerede kolleger.

Om os  

Sundhedsstyrelsens Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab (EUB) varetager sundhedsberedskabet. Udover sundhedsberedskabet varetager enheden opgaver om smitsomme sygdomme, nationale kliniske retningslinjer, speciallægeuddannelsen, specialtandlægeuddannelserne, og specialsygeplejerskeuddannelserne samt screening, rationel farmakoterapi og organdonation. Endelig behandler enheden ansøgninger om eksperimentel behandling og højt specialiseret behandling i udlandet.

Dit arbejde 

Dit primære arbejdsområde vil være sundhedsberedskabet, men du kan forvente opgaver på flere af enhedens ansvarsområder.

På beredskabsområdet vil du primært komme til at arbejde med:

 • Rådgivning og vejledning af regioner og kommuner om planlægning af sundhedsberedskabet
 • Udvikling og kvalitetssikring af styrelsens eget beredskab og krisestyringsorganisation, herunder etablering af en døgnvagtordning
 • Repræsentation af styrelsen i diverse faste udvalg og ad hoc arbejdsgrupper og samarbejdsfora i Danmark og i et vist omfang Norden, EU, NATO og andre internationale regi
 • Udviklingsopgaver inden for sundhedsberedskabet, herunder varetagelse af projektledelse og formandskaber mv. for faglige arbejdsgrupper
 • Undervisning i sundhedsberedskab og i krisestabsarbejde i forskellige fora
 • Planlægning af og deltagelse i beredskabsøvelser
 • Faglig rådgivning af Sundheds- og Ældreministeriet og øvrige myndigheder og løbende besvarelse af folketingsspørgsmål, udvalgsspørgsmål mv.

Vi forventer, at du er indstillet på at indgå i den døgnberedskabsvagt, styrelsen er ved at etablere. Som udgangspunkt, vil de, der indgår, have tilkaldevagt en uge ad gangen hver 8. uge, og aktivitetsniveauet er relativt begrænset.

Afhængig af din profil og enhedens behov, vil du blive tilknyttet andre faglige områder end beredskabet.

Din uddannelse og erfaring  

Du er uddannet speciallæge i samfundsmedicin eller andet relevant speciale.

Herudover forventer vi, at du har:

 • Relevant erfaring med sundhedsberedskabet eller kendskab til dele af det
 • Evner til og interesse for at sætte dig ind i alle dele af sundhedsberedskabet, både regionernes beredskab og den præhospitale indsats, det kommunale sundhedsberedskab, den psykosociale indsats, lægemiddelberedskabet, beredskabet ved udbrud af smitsomme sygdomme samt beredskabet ved hændelser med kemiske, biologiske, radioaktive, nukleare eller eksplosive stoffer, der i den konkrete situation udgør en fare.

Faglig viden om eller interesse for andre af enhedens fagområder vil også blive vægtet.

Dine personlige kvalifikationer  

Vi lægger endvidere vægt på, at du har:
 • Gode samarbejdsevner og evnen til hurtigt at etablere et stort netværk på området på tværs af sektorer og faggrupper
 • Evnen til at holde hovedet koldt og handle i kritiske og tidspressede situationer
 • Gode kommunikative evner – både på skrift og tale, da undervisning og formidling fylder en del i stillingen
Vi tilbyder

Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver og stor mulighed for at sætte fingeraftryk på sundhedsvæsenet. Du vil skulle bidrage til løsningen af et bredt spektrum af sundhedsfaglige problemstillinger og have kontakt til mange forskellige aktører både i sundhedsvæsenet og øvrige aktører i beredskabet herunder Statens Serum Institut, Lægemiddelstyrelsen, Styrelsen for Patientsikkerhed, Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet og Forsvaret. Du vil komme til at arbejde sammen med dygtige kolleger i et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø med bl.a. samfunds-, folkesundhedsvidenskabelig- og sundhedsfaglige baggrunde. Du vil få rig mulighed for at tage ansvar, udvikle dig og lære nyt. Vores arbejdsklima er energisk, positivt, anerkendende, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Vi tilbyder desuden fleksibel arbejdstid og gode muligheder for efter- og videreuddannelse.

Om ansættelsen  

Ansættelse forudsætter speciallægeanerkendelse. Ansættelse som afdelingslæge sker i henhold til gældende overenskomst mellem Yngre læger og Staten.

Kontakt os gerne  

Få mere at vide om stillingen ved at sende en mail til sektionsleder Sigrid Paulsen spa@sst.dk, så ringer hun tilbage til dig.

Er du interesseret?  

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 23. og 24. maj 2018.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.