Afdelingslæge til Nuklearmedicin og PET, Aarhus Universitetshospital Har du interesse for og erfaring med den klassiske nuklearmedicin, så er du måske vores nye afdelingslæge.

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Nuklearmedicin & PET, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. juli 2019 eller efter aftale.

Nuklearmedicin & PET er i afslutningen af den fysiske samling af afdelingen på Aarhus Universitetshospital under fælles tag i Skejby. Her er afdelingen samlet i helt nye fysiske rammer med en yderst moderne apparaturpark.

Afdelingens ansvars- og arbejdsopgaver
Nuklearmedicinsk Afdeling & PET er en universitetsafdeling, som varetager højt specialiserede nuklearmedicinske undersøgelser og behandlinger herunder hjerte PET/CT-skanning med Rubidium, onkologisk PET/CT-skanning, avanceret neuroimaging samt radionuklid terapi. Afdelingen har et tæt samarbejde med mange kliniske og parakliniske afdelinger på AUH, men også i Region Midt.

Nuklearmedicin & PET har ca. 125 fuldtidsstillinger, her under 13,7 speciallæger og 7,5 reservelæge, 6 hospitalsfysikere og 9 radiokemikere. På apparatursiden har vi 5 PET/CT, 4 SPECT/CT, 1 HRRT, 1 PET/MR, 3 gammakameraer og 3 cyklotroner koblet op til 13 hotcells.

Afdelingen har stor klinisk- og dyreeksperimentel forskningsaktivitet, har et veletableret forskningssamarbejde såvel internt som eksternt, og er aktivt involveret i planlægning og forskning indenfor mange fagområder.

Du ansættes i den samlede afdeling, men med hovedfunktionstid indenfor den klassiske nuklearmedicin. Funktioner indenfor PET/CT er dog også muligt. Du skal sammen med afdelingens øvrige speciallæger varetage funktioner i forbindelse med afdelingens daglige drift, herunder supervision af yngre læger, afholdelse af interne og eksterne konferencer samt deltage i afdelingens kvalitetssikringsarbejde.

Du vil efter aftale få faglige ansvarsområder i henhold til interesser og kompetencer.

Afdelingen varetager præ- og postgraduate uddannelsesforpligtelser for læger og andre personalegrupper. Det forventes at du deltager i afdelingens undervisningsaktiviteter.

Ansøger med interesse for og erfaring med undersøgelser indenfor den klassiske nuklearmedicin ønskes primært, her tænkes især på nuklearmedicinske undersøgelser indenfor endokrinologi, perifer kredsløb, gastro-enterologi og onkologi.

Du forventes at kunne bidrage til et godt arbejdsmiljø og et godt miljø til praksislæring for de yngre læger. I forhold til ansøgers personlige egenskaber lægges der vægt på loyalitet, flid, samarbejdsevne og beslutningsdygtighed.

Stillingen ønskes besat med uddannet speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin med høj faglig kompetence og interesse for afdelingens funktionsområde og opgaver. Ansøgere med interesse for og erfaring med den klassiske nuklearmedicin vil blive foretrukket.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Skema kan hentes her.

Samtaler forventes afholdt i uge 21/22.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.