Afdelingslæge til Hjerte- Lunge- og Karkirurgi, Anæstesiologisk Afsnit, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge i anæstesiologi ved Aarhus Universitetshospital med tjeneste ved Hjerte- Lunge-og Karkirurgi, OP Øst 1, Forberedelse og Opvågning Øst 1-2, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, opslås til besættelse den 1.8 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi med interesse inden for hjerte-lunge- og kar anæstesi.
Afdelingslægen vil blive tilknyttet det hjerte-, lunge- og karanæstesiologiske afsnit. Anæstesiafsnittet yder årligt anæstesi til ca. 1.000 hjerteoperationer (voksne patienter), herunder CABG og klapoperationer, 900 thorax operationer og 600 karoperationer. En del af operationerne foregår i billeddiagnostisk regi i tæt samarbejde med kirurger, kardiologer og radiologer.
Afdelingen har højt specialiseret funktion for håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO) i forbindelse med visitation, stabilisering, transport og behandling af patienter med akut lungesvigt.

Afdelingslægen vil indgå i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på hverdage, og rådighedsvagt i weekenden. I vagtperioden er der desuden tilknyttet en overlæge i rådighedsvagt på hverdage og i weekenden.
I vagterne varetages det akutte arbejde i OP Øst 1 og Forberedelse og Opvågning Øst 1 samt egne patienter i Forberedelse og Opvågning Øst 2.
Der vil være oplæring de forskellige anæstesier/funktioner i dagtiden og efter en måned deltagelse i vagt. I starten med bagvagten tæt på og efterhånden mere selvstændigt.
Der vil være gode muligheder for oplæring i transthoracal og transesofagal ekkokardiografi, lungeultralyd og ultralydsvejledte blok.
Eksterne transporter og konsulentfunktion i tilknytning til afdelingens højt specialiserede funktion inden for ECMO-behandling og hjertetransplantationer varetages af overlægerne med deltagelse af afdelingslægerne i videst mulige omfang.
Den lægelige normering i afsnittet er på en ledende overlæge, 9 overlæger, 8 afdelingslæger og ca. 5 HU-læger.
Der foregår aktuelt en fusionsproces mellem Hjerte- Lunge- og Karkirurgi og det tilsvarende Hjerte- Lunge- og Karkirurgi’s Anæstesiologiske Afsnit.
Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen som består af en kirurgisk og en anæstesiologisk ledende overlæge samt en oversygeplejerske. Der foregår aktuelt en proces omkring organisering af de forskellige ledelsesfunktioner i afdelingen.
Afdelingen har mange uddannelsesforpligtigelser, hvorfor interesse i at undervise forventes. Anæstesiafsnittet har et vidtgående samarbejde med andre specialafdelinger på hospitalet, hvorfor der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation. Viljen og evnen til at vægte og prioritere et godt tværfagligt samarbejde vægtes ligeledes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår ifølge overenskomst for afdelingslæger. Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest og speciallægeautorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos Ledende overlæge Lars Folkersen, tlf. 30910681 eller larsfolk@rm.dk. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer inden for kompetenceområderne. Skemaet bedes sendt i Word-format. Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk.

Ansøgningsfrist: 20.06.2020
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 24. juni 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.