Afdelingslæge til Gynækologisk/obstetrisk afdeling, Regionshospitalet Herning Afdelingslægestilling ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Er du til faglige udfordringer, gode kollegaer og et stærkt tværfagligt sammenhold?
Kan du lide at udfordre vanetænkning og gå nye veje?
Vil du med ud på vores nye hospital i Gødstrup?
Du er velkommen på vores hold!

Vi søger en speciallæge inden for gynækologi og obstetrik.

Faglig og organisatorisk profil
Gynækologisk/obstetrisk afdeling ledes af den ledende overlæge og chefjordemoderen.

Gynækologi:
Afdelingen har alle gynækologiske forløb på Regionshospitalet Herning. Der er ca. 15.000 ambulante besøg/år. Afdelingen varetager, udover urogynækolgien, den kirurgiske behandling af de benigne gynækologiske sygdomme samt fertilitetsudredning og IUI-behandling. I ambulatoriet er der en velfungerende minihysteroskopi funktion.
 
Obstetrik:
Der er årligt godt 3.200 fødsler i Herning og Holstebro. Alle risikofødsler fra graviditetsuge 28+0 er samlet i Herning. Fødslerne samles i 2020 på det nye hospital i Gødstrup.
Der er ca. 20.000 ambulante obstetriske besøg/år.
Afdelingen har et tæt samarbejde med børneafdelingens neonatalafsnit.

Afdelingen er karakteriseret ved et usædvanligt godt arbejdsmiljø, hvor tværfaglighed og respekt for vores samarbejdspartnere er i højsædet. Vi arbejder systematisk med kvalitetsforbedring i henhold til retningslinjerne fra Dansk Selskab For Patientsikkerhed.
 
Lægenormering
16 speciallæger og 14 yngre læger heraf fire i hoveduddannelse
Speciallægerne er i 12 skiftet tilstedeværelsesvagt i hhv. Herning og Holstebro. Afdelingslægen vil indgå i vagten i Herning.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Afdelingslægen vil være tilknyttet obstetrisk eller gynækologisk søjle afhængig af interesse og erfaring.

Afdelingslægen skal sikre en fortsat faglig udvikling. En udvikling der baserer sig på høj grad af evidens og tværfaglighed.

Forskning og Uddannelse:
Afdelingslægen opfordres til at bidrage til afdelingens forskningsprofil samt deltage i kvalitetssikringsprojekter i afdelingen.

Gynækologisk-Obstetrisk afdeling har et aktivt og veletableret forskningsafsnit, der ledes af den forskningsansvarlige overlæge og tilknyttet professor.

I Hospitalsenheden Vest er forskning og uddannelse i sundhed en forudsætning for patientbehandling af højeste kvalitet og løsning af nogle af samfundets største udfordringer. Derfor er forskning en naturlig del af hospitalets vision, mission og strategi. Aktiviteterne er samlet i NIDO|danmark.

Vi er et stort ambitiøst akuthospital, der skal tilbyde en nær og fagligt stærk sundhedstjeneste til en befolkning på omkring 300.000 mennesker i Midt- og Vestjylland. Det er derfor afgørende, at hospitalet rummer og udvikler gode vilkår for forskningen.

NIDO|danmark skal være med til at sikre, at uddannelse og undervisning er baseret på den nyeste pædagogiske viden, at det formidlede indhold baserer sig på anerkendt viden og forskning, og at det nye hospital i Gødstrup bliver en af landets mest attraktive uddannelsesinstitutioner. NIDO|danmark kommer til at være samlingspunkt for uddannelse og forskning på tværs af afdelingerne på hospitalet.

Personprofil
Vi forventer, at du
· Er speciallæge i gynækologi og obstetrik
· Har interesse for Yngre lægers uddannelse
· Har dokumenteret erfaring indenfor gynækologi og obstetrik
· Erfaring med klinisk forskning/kvalitetssikring
· Er fagligt inspirerende og initiativrig
· Besidder gode samarbejdsevner
· Er serviceminded overfor både patienter og afdelingens samarbejdspartnere.
 
Lægelige kvalifikationer
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche den opgavebeskrivelse, der fremgår af funktions- og opgavebeskrivelsen.
Søges stillingen som afdelingslæge bør ansøgere i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands “Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder.
Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder.
 
Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte ledende overlæge Maria Halberg på tlf.nr. 7843 4610.

Ansættelse fra 1. januar 2020  eller efter nærmere aftale. Ansættelse er betinget af en
tilfredsstillende børneattest.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Søg job”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: 9. september 2019

Samtaler forventes  afholdt i uge 39.

Funktions- og opgavebeskrivelse

Hospitalsenheden Vest er fem hospitaler med adresse i Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing og Tarm.
Vi er inde i en markant udvikling, hvor vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk sammen i et nyt og moderne Vestjysk hospital i Gødstrup, nordvest for Herning.
Vi har fælles hospitalsledelse og fælles afdelingsledelser på tværs af husene. Sammen er vi godt 4.000 engagerede og højtkvalificerede medarbejdere, der arbejder for at sikre trygge, effektive og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.
Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og tror på, at en åben, tillidsfuld dialog med respekt for hinandens faglighed giver de bedste resultater.
Organisatorisk består Hospitalsenheden Vest af 13 kliniske afdelinger, 9 kliniske serviceafdelinger og 3 serviceafdelinger. Vi er nærhospitaler for hen ved 300.000 borgere, råder over 550 sengepladser og har et samlet driftsbudget på ca. 2,0 mia. kr.
Læs mere på www.vest.rm.dk


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.