Afdelingslæge søges ved Intensiv, Aarhus Universitetshospital Vi søger en engageret og fagligt ambitiøs afdelingslæge med gode samarbejdsevner til Intensiv Øst pr. 1. marts 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Vores nye afdelingslæge skal være med til løfte kompetencerne i speciallægegruppen i Intensiv Øst, specielt i forhold til børn med neurotraumer. Derfor søger vi en læge med erfaring og interesse for denne patientgruppe. Du skal være interesseret i at involvere dig i fagets og afdelingens fortsatte udvikling

Intensiv er delt i to store afsnit – Intensiv Øst og Intensiv Nord, med henholdsvis 23 og 19 behandlingspladser. Desuden består Intensiv af Respirationscenter Vest, en Præparation og et Sekretariat.

Intensiv Øst yder primært intensiv terapi til patienter fra Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi, Mave- og Tarmkirurgi, Lever- ,Mave- og Tarmsygdomme, Infektionssygdomme, Blodsygdomme, Nyresygdomme, Urinvejskirurgi, Led –og Bindevævssygdomme, Kræftafdelingen og Børn og Unge. Derudover varetages anæstesi i card. lab og akutkald. Alle børn med intensivt terapi behov skal ligge på Intensiv Øst.

Intensiv Nord yder primært intensiv terapi til patienter fra Akutafdelingen, Lungesygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ortopædkirurgi, Hjerne- og Rygkirurgi, Neurologi, Øre- Næse- Halskirurgi, Mund-, Kæbe- og Tandkirurgi samt Ældresygdomme. Der varetages lægebilsfunktion og anæstesi til ECT.

Der ydes i begge afsnit intensiv terapi på højt specialiseret niveau.

Intensiv deltager i undervisning og uddannelse af medicinstuderende, hoveduddannelseslæger, sygeplejersker og specialsygeplejersker i Intensiv terapi. Undervisningserfaring vil derfor være en fordel, men ikke et krav. Ligeledes vil dokumenteret forskningserfaring blive set som en fordel, men ikke et krav.

Der er til stillingerne knyttet formaliseret vagtforpligtelse i tilstedeværelse i et 10-skiftet rul. Der er 2-delt vagt alle ugens dage.

Den faglige bedømmelse vil ske på basis af ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger i Region Midtjylland”, der kan findes på her og bedes udfyldt.

Ansøgerne skal i deres ansøgninger forholde sig til og i videst muligt omfang dokumentere deres kvalifikationer indenfor de syv kompetenceområder.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og gyldig autorisation som speciallæge i anæstesiologi.

Yderligere oplysninger om stillingerne vil kunne indhentes hos ledende overlæge Karina Bækby Houborg på karhou@rm.dk eller på 2029 2148 eller funktionsledende overlæge Dorte Bülow Keld på dortkeld@rm.dk eller på 3091 0695.

Ansøgningsfrist: 3. november 2020. Samtaler finder sted mandag den 23. november 2020.

Ansøgning sendes elektronisk. Stiles til ledende overlæge Karina Bækby Houborg, Intensiv.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.