Afdelingslæge søges til Røntgen og Skanning, Regionshospitalet Randers. En fuldtidsstilling som afdelingslæge (a.l.) på Røntgen og Skanning (R&S), Regionshospitalet Randers, ønskes besat pr. 1. august 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i diagnostisk radiologi.
Afdelingslægen vil primært blive tilknyttet CT-sektionen (hvor HRCT er en af opgaverne), men også få funktion i UL og i MR (med fokus på muskuloskeletale undersøgelser) samt i konventionel røntgen/gennemlysning. Altså en bredt funderet radiolog!
Stillingen indeholder vagtforpligtigelse med deltagelse i 7-skiftet forvagtsrul sammen med afdelingens anden a.l. og de uddannelsessøgende reservelæger.
Ansøgeren forventes at deltage i den daglige undervisning og supervision af såvel introlæger som læger i hoveduddannelse. Mange af afdelingens speciallæger varetager hovedvejleder funktion for afdelingens introduktions- og hoveduddannelseslæger. Denne opgave fordeles af afdelingens uddannelsesansvarlige speciallæge, når nye udd.læger ansættes.

Ansøger med interesse for forskning, vil blive hilst velkommen, da afdelingen mangler input her.

Røntgen & Skanning udførte i 2018 ca. 125.000 undersøgelser.
Patienterne er primært henvist fra medicinsk, abdominalkir., ortopædkir., urologisk, pædiatrisk, gynækologisk afdeling, fra onkologisk afdeling i Aarhus samt fra almen og speciallæge praksis.
I vagtperioderne foregår al R&S’s aktivitet i Akutafdelingen, hvor afdelingen har en CT scanner, et UL rum og to Rtg rum.
R&S afsnittet råder over tre CT-scannere, tre MR-scannere, fire UL-rum, et gennemlysnings app. og diverse konventionelle Rtg-rum.
Dertil et rtg. rum i Grenå.

Afdelingsledelsen er todelt med en ledende overlæge og en ledende radiograf.
Medarbejderstaben består af 8 overlæger, tre afdelingslæger, to hoveduddannelses forløb og aktuelt fire introstillinger.
Radiografer/sygeplejersker, sekretærer og serviceassistenter.
Daglig arbejdstid er 7.30 til 15.00.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.                                          Der gøres opmærksomt på, at børneattest indhentes i forbindelse med ansættelse.
Bolig stilles kun til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Yderligere oplysninger omkring stillingen samt funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Richter Nielsen på tlf 78 42 06 01 eller e-mail: henrniel@ rm.dk.

Ansøgningen skal indeholde en fokuseret ansøgning og CV samt være modtaget senest mandag d. 10. juni 2019.

Send din ansøgning via link: “Søg job/Send ansøgning”

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale