Afdelingslæge til Regionspsykiatrien Randers, sengeafsnit E1 Der søges en afdelingslæge til affektivt sengeafsnit E1 pr. 1.9.2017 eller umiddelbart derefter.

Dette job er udløbet

E1 er et overvejende affektivt sengeafsnit, men har også en målgruppe med personlighedsforstyrrelser, ikke-psykotiske dobbeltdiagnose patienter og andre mindre patientgrupper, herunder oligofrene.

Afdelingen er ved at indføre Safe Wards, og arbejder målrettet med reduktion af tvang og er samtidig involveret i regionspsykiatriens samarbejde med Akutafdelingen på regionshospitalet i Randers, idet lægerne i E1 står for en del af visitationen i Akutafdelingen.

E1 modtager mellem 30 og 40 akutte patienter om måneden. Afsnittet har en fuldtidsansat overlæge og et antal uddannelsessøgende læger, hvorfor afdelingslægen vil få opgaver med vejledning og supervision af kollegaer, men også har mulighed for sparring selv.

Vi ønsker en psykodynamisk interesseret speciallæge, der er interesseret i at være en del af et lægeteam, der arbejder innovativt med behandlingsformer og gerne en speciallæge med videnskabelig interesse.

Afdelingen kan tilbyde relevante efteruddannelsesaktiviteter, herunder indenfor psykoterapi og organisation/ledelse.

Afdelingslægen kan efter aftale indgå i den et-lagede forvagt.

Løn efter YL’s overenskomst.

Ansættelsessamtaler den 29.6.2017 fra kl.11.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale