Afdelingslæge/overlæge Til to spændende stillinger som afdelingslæge/overlæge ved Hjertesygdomme HEV søges engagerede kardiologer, som vil være med til at præge og udvikle et stærkt fagligt miljø. Vi søger kolleger for hvem teamwork, læring og forskning følges ad og omsættes til gode patientforløb.

Dette job er udløbet

Aktuelt handler det om, hvordan vi på tværs af fag og specialer omstiller os og præger tilløbet til, at vi om knap 2 år rykker ind i et helt nyt Akuthospital i Gødstrup.

Med din hjælp skal det blive tydeligere, hvordan speciallæger, yngre læger og sygeplejersker sammen skaber læring og flytter sig lidt hver eneste dag. Sådan at vores kerneopgaver og faglighed som ny hjerteafdeling træder synligt frem. Og sådan at vores patientforløb udvikler sig med de nye muligheder, der gives med ny teknologi, viden og rammer for ændret organisering af arbejdet.

Med dig på holdet er vi klar til at løfte blikket allerede nu og i morgen, for at styrke og udbrede den stærke forskningsaktivitet og læringskultur, som gror på hospitalet og i Hjertesygdomme HEV.

Så er du til faglige udfordringer, og kan du få øje på perspektivet i at blive en del af en specialiseret hjerteafdeling, og deler du visionen om at vi alle deltager i både ”det sjove og det grove”, så har du alle muligheder hos os.

Efter åbningen af det sidste stykke motorvej omkring Silkeborg er der nu under 1 times kørsel til både Århus og Vejle!

Om kardiologien
Den kardiologiske funktion i Hospitalsenheden Vest blev den 1. januar 2017 udskilt til en selvstændig afdeling. Aktuelt er vi på afdelingen 12 overlæger og to afdelingslæger. Der er fem hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen.

Hjertesygdomme er både i Herning og Holstebro.
I Herning er der sengeafsnit med plads til 36 patienter, hvor den direkte modtagelse af de akutte kardiologiske patienter i Hospitalsenheden Vest er samlet. Derudover er der en stor ambulant funktion med bla. hjertesvigtsklinik og hjerterehabilitering. Afdelingen har også et stort kardiologisk forskningsafsnit.
Der er invasiv kardiologisk funktion i Herning, hvor Hjerte-laboratoriet er bestykket med to rum til KAG og pacemakerimplantation. Desuden er der et billeddiagnostisk center til både Hjerte-CT og Hjerte-MR, og med tæt samarbejde mellem radiologisk og nuklearmedicinsk afdeling.
KAG-funktionen i Region Midtjylland bliver i løbet af 2019 samlet på AUH, mens antallet af pacemakerimplantationer forventes at stige.
I Holstebro er der en hjerteklinik med aktivitet alle hverdage.
Når sygehuset i Gødstrup åbner bliver hjerteklinikken flyttet til Sundhedshuset i Holstebro, med fortsat aktivitet alle hverdage.

Vagt
Indenfor det kardiologiske område er der en døgndækkende tilstedeværelsesvagt i Herning, som består af introduktionslæger og læger i hoveduddannelsesstilling.
Alle dage fra 08-21 er der en kardiolog/HU-læge i tilstedeværelsevagt.
Alle dage fra 21-08 er der en tilstedeværelsesvagt, fælles med Medicinsk Afdeling, som består af afdelingslæger fra Medicinsk Afdeling samt læger i sidste del af hoveduddannelsesstilling.
Der er kardiologisk boligvagt, som dækkes af kardiologerne, og til stillingen er knyttet deltagelse i boligvagten.

Lægelige kvalifikationer
Der ønskes ansøgere med speciallægeuddannelse i intern medicin og kardiologi. Hjertesygdommes størrelse og antallet af speciallæger i afdelingen muliggør en subspecialisering. Interesserede ansøgere opfordres til at kontakte afdelingen for at høre nærmere om mulighederne.
Det forventes, at ansøgere har dokumenterede kompetencer indenfor det kardiologiske forsknings- og udviklingsarbejde, indenfor det uddannelsesmæssige område, og kan dokumentere bred og aktuel faglig efteruddannelse.
Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til speciallægens 7 roller, jf. Region Midtjyllands ”Retningslinjer for faglig bedømmelse af ansøgere til speciallægestillinger”, og bør i videst mulig omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor disse områder. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgeres oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetenceområder.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst indenfor området, indgået mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Speciallæger.
Stillingerne er omfattet af bestemmelserne om lokal løndannelse.
Ansættelse vil være betinget af tilfredsstillende børneattest.

Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Troels Niemann på tlf.nr. 30709012.

Ansøgningsfrist
Du kan søge én af de ledige stillinger online på www.ofir.dk ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft ansøgning og CV.

Ansøgningen må være os i hænde senest mandag den 19. november 2018.

Stillings- og funktionsbeskrivelse