Afdelingslæge i thoraxanæstesi En stilling som afdelingslæge i anæstesiologi ved Aarhus Universitetshospital med tjeneste ved Operation og Intensiv Øst, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, opslås til besættelse den 1. april 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdelingen er opdelt i 6 selvstændige funktionelle afsnit, hvert ledet af en afdelingssygeplejerske og en afsnitsansvarlig overlæge.

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i anæstesiologi, gerne med dokumenteret interesse og erfaring inden for hjerte- og thoraxanæstesi. Afdelingslægen vil blive tilknyttet det hjerte-thorax-karanæstesiologiske afsnit. Anæstesiafsnittet yder årligt anæstesi til ca. 1.000 hjerteoperationer (voksne patienter), herunder CABG og klapoperationer, 900 thoraxoperationer og 600 karoperationer. En del af operationerne foregår i billeddiagnostisk regi i tæt samarbejde med kirurger, kardiologer og radiologer.

Afdelingen har højt specialiseret funktion for håndtering af ekstrakorporal membranoxygenering (ECMO) i forbindelse med visitation, stabilisering, transport og behandling af patienter med akut lungesvigt.

Afdelingslægen vil indgå i 8-skiftet tilstedeværelsesvagt på hverdage, og rådighedsvagt i weekenden. I vagtperioden er der desuden tilknyttet en overlæge i rådighedsvagt på hverdage, og beredskabsvagt i weekenden. I vagterne varetages det akutte arbejde inden for den perioperative enhed i hjerte-, thorax- og karanæstesi. Eksterne transporter og konsulentfunktion i tilknytning til afdelingens højt specialiserede funktion inden for ECMO-behandling og hjertetransplantationer varetages af overlægerne.

Den lægelige normering i afsnittet er på 8 overlæger, 9 afdelingslæger og 4 HU-læger.
Den overordnede ledelse varetages af afdelingsledelsen mens den daglige ledelse af afsnittet varetages af en afdelingssygeplejerske og en lægelig afsnitsleder.

Afdelingen har mange uddannelsesforpligtigelser, hvorfor interesse i at undervise forventes. Anæstesiafsnittet har et vidtgående samarbejde med andre specialafdelinger på hospitalet, hvorfor der lægges vægt på gode evner for samarbejde og kommunikation. Viljen og evnen til at vægte og prioritere et godt tværfagligt samarbejde vægtes ligeledes højt.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelsen er betinget af tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende speciallægeautorisation.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos lægelig afsnitsleder Lars Folkersen, på 3091 0681 eller på larsfolk@rm.dk samt ledende overlæge Karsten Brøgger Hindsholm på 2271 1800 eller på karshind@rm.dk.

Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de 7 lægeroller. Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de syv lægelige kompetenceområder. Ansøgere skal derfor i deres ansøgning forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere sine kvalifikationer indenfor kompetenceområderne.Skemaet vedr. bedømmelse af de lægefaglige kompetencer, som skal udfyldes af ansøger, kan findes her. Skemaet bedes sendt i Word-format. Ansøgning samt CV og relevante bilag sendes elektronisk via nedenstående link.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 20. december 2017.

Ansøgningsfrist: tirsdag den 12. december 2017
Tiltrædelse: den 1. april 2018 eller efter aftale
Arbejdssted: Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.