Afdelingslæge i onkologisk gynækologi ved Kvindesygdomme og Fødsler En stilling som afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler er ledig til besættelse pr. 1. januar 2020 eller snarest herefter.

Dette job er udløbet

Stillingerne er med funktion i gynækologisk sektion og tilknyttet det gyn-onkologiske subspeciale.

Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams

  • gyn-onkologisk team
  • endometriose team
  • urogynækologisk team
  • almen gynækologisk-team herunder akut modtagelse

Afdelingen er et af fire danske centre for operativ behandling af endometrie- og ovariecancer, et af tre danske centre for behandling af cervixcancer samt et af to danske centre for behandling af vulvacancer. Den operative aktivitet afvikles i et netop etableret bækkenkirurgisk center med tæt samarbejde med højtspecialiserede kirurgisk gastroenterologer og urologer.

Afdelingen arbejder målrettet på ultra radikal kirurgi til behandling af ovariecancer og minimal invasiv kirurgi til behandling af cervix- og endometriecancer. Som EBCOG certificeret til uddannelse indenfor gynækologisk onkologi prioriterer afdelingen internationale relationer og samarbejder.

Lokalt løfter afdelingen en stor uddannelsesforpligtigelse indenfor ekspertuddannelse i gynækologisk onkologi og har aktuelt to læger i ekspertuddannelse.

Ansøgeren skal sammen med resten af det gyn-onkologiske team forestå udredning, behandling og kontrol af patienter med mistanke om gynækologiske kræftsygdomme eller præcancroser.

Vi søger en holdspiller til et team, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed er basale værdier. Fleksibilitet i ansættelsen kan aftales afhængig af ansøgers faglige profil

Det gynækologisk onkologiske team udgøres af to professorer, tre overlæger og fire afdelingslæger. Der er derudover tilknyttet læger i speciallægeuddannelse.

Vagten bemandes med gynækologisk-onkologisk stuegangsvagt til kl. 17.15, forvagt til kl. 19.45, mellemvagt, gynækologisk og obstetrisk speciallæge. De gynækologisk onkologiske speciallæger indgår i to-holdsdrift, seks skiftet tilstedeværelsesvagt som gynækologisk bagvagt i weekenden og i varetagelse af stuegangsfunktion på hverdage til kl. 17.15.
Afdelingen har samlet ca. 330 medarbejdere, heraf 58 læger. Afdelingen varetager alle opgaver indenfor specialet med undtagelse af fertilitetsbehandling.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. Ansøgers kvalifikationer vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller. Skema kan hentes her.

For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på 2461 3389.

Ansøgningsfrist 17. november 2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.