Afdelingslæge i gynækologisk onkologi ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital En stilling som afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. april 2023.

Dette job er udløbet

En stilling som afdelingslæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse per 1. april 2023.

Stillingen er med funktion i gynækologisk sektion og overvejende tilknyttet det gyn-onkologiske subspeciale. Vi søger en læge med kirurgiske kvalifikationer indenfor gynækologi og særlig interesse for gynækologisk onkologi.

Gynækologisk sektion er opdelt i flere teams:

  • gyn-onkologisk team
  • endometriose team
  • urogynækologisk team
  • almen gynækologisk-team herunder akut modtagelse

Afdelingen er et af fire danske centre for operativ behandling af endometrie- og ovarie cancer, et af tre danske centre for behandling af cervix cancer samt et af to danske centre for behandling af vulva cancer. Den operative aktivitet afvikles i tæt samarbejde med højtspecialiserede kirurgisk gastroenterologer og urologer.

Afdelingen arbejder målrettet på ultra radikal kirurgi til behandling af ovariecancer og minimal invasiv kirurgi til behandling af cervix og endometriecancer.

Lokalt løfter afdelingen en stor uddannelsesforpligtigelse indenfor ekspertuddannelse i gynækologi og har aktuelt flere læger i ekspertuddannelse.

Ansøgeren skal sammen med resten af det gyn-onkologiske team forestå udredning, behandling og kontrol af patienter med mistanke om gynækologiske kræftsygdomme eller præcancroser samt indgå i de funktioner, der varetages på tværs i gynækologien.

Vi søger en holdspiller til gynækologisk sektion, hvor høj faglighed, loyalitet og interkollegial respekt med plads til forskellighed er basale værdier. Der er ansat 21 dedikerede speciallæger i gynækologien.

Vagten er bemandet med gynækologisk stuegangsvagt til kl. 17.15, forvagt til kl. 19.45, mellemvagt, gynækologisk og obstetrisk speciallæge. De gynækologiske speciallæger indgår i 2-holdsdrift, 12-16 skiftet tilstedeværelsesvagt som gynækologisk bagvagt.

Afdelingen har samlet ca. 360 medarbejdere heraf 72 læger. Afdelingen varetager alle opgaver inden for specialet med undtagelse af den laboratoriemæssige del af fertilitetsbehandling.

For detaljer henvises til medfølgende funktionsbeskrivelse her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jannie Dalby Salvig på tlf. 2461 3389. Ansøgningsfrist 10. februar 2023.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

 

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.