Afdelingslæge til Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrisygehuset i Slagelse Et spændende arbejdsområde med mulighed for udvikling og fordybelse, samt opbygning af gedigen retspsykiatrisk viden. Oplev tilfredsstillende og gode patientforløb. Mulighed for arbejdstilrettelæggelse ud fra individuelle behov

Dette job er udløbet

Vi er aktuelt seks overlæger/speciallæger i psykiatri og en afdelingslæge.

I de senere år har afdelingen gennemgået et omfattende fagligt udviklingsprojekt – som ud over forbedringer i pleje og behandling – har betydet en væsentlig højnelse af det personalefaglige kompetenceniveau. Herudover har Afdeling for Retspsykiatri en betydelig tværfaglig behandlergruppe, der ud over læger består af psykologer, musikterapeut, ergoterapeuter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere, aktivitetsmedarbejdere og socialrådgivere.

Afdeling for Retspsykiatri udgør en selvstændig afdeling under Psykiatrien Region Sjælland.

Retspsykiatrien
Retspsykiatrien Region Sjælland består p.t. af tre lukkede sengeafsnit med regionsfunktion med hhv. 14, 12 og 12 pladser, et opsøgende team og Sikringsafdelingen med tre højt specialiserede sengeafsnit af 10 pladser.
Patienter kan være indlagt af både behandlingsmæssige og sikkerhedsmæssige årsager.
Afdeling for Retspsykiatri modtager patienter, der har en anbringelses-/behandlingsdom, en kendelse om mentalobservation under indlæggelse eller er anbragt i varetægtssurrogat.
Vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, der skaber trivsel for både patient og personale.

Kvalifikationer
Erfaring fra almenpsykiatrien og også gerne fra det retspsykiatriske område er ønskeligt.
Ansøgere skal have interesse for og evne til at indgå i det tværfaglige samarbejde såvel internt som i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst.
Der vil være mulighed for at drøfte arbejdstilrettelæggelse ud fra individuelle ønsker og behov.

Referencer
Det indgår som en fast procedure i forbindelse med besættelse af stillinger inden for Psykiatrien Region Sjælland, at der indhentes referencer. Man bedes derfor oplyse referencer, til hvem der kan rettes henvendelse til efter aftale.

Yderligere oplysninger
I forbindelse med indstilling til ansættelse er det fast procedure, at der efter tilladelse fra ansøger indhentes udvidet straffeattest til offentligt brug.

Vil du vide mere om stillingen eller lave aftale om et uforpligtende besøg i afdelingen, er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Susanne Møller-Madsen, 29 16 04 37.