6 praktiserende læger til det nye team POL-S (Praksis, Organisation, Ledelse – Sjælland)

Dette job er udløbet

Har du 6-12 timer pr. måned til at udvikle almen praksis i Region Sjælland? Har du lyst til at dele ud af egne erfaringer og samtidig få udviklet dine kompetencer inden for ledelse, strategiudvikling, coaching, forbedringsarbejde og teamudvikling.

Så har du nu muligheden for at blive en del af det nye team, der skal udvikle og yde støtte til almen praksis, der i det daglige oplever udfordringer med opgaver af organisatorisk eller ledelsesmæssig karakter. Teamets opgaver kan eksempelvis være hensigtsmæssig organisering af opgaver i praksis, konflikt- og stresshåndtering mm. du kan læse mere om teamets opgaver her

Du bliver en del af et team bestående af 6 praktiserende læger og en teamkoordinator, der skal sikre fremdrift i projektet.

Opgaver
Dine opgaver som konsulent vil bl.a. være at: 

 • Støtte og facilitere udviklingsprocesser ved besøg i klinikkerne
 • Motivere både personale og ledere under besøgene
 • Hjælpe ledelsen i klinikken med at afklare egne ressourcer og handlemuligheder
 • Gennemføre workshops i emner indenfor organisation og ledelse

Kompetencer og personlige egenskaber
Vi søger konsulenter, som har følgende kompetencer og personlige egenskaber:

 • Du skal være praktiserende læge eller nyligt pensioneret
 • Du skal have interesse for ledelses- og organisationsudvikling, og du vil få en intern oplæring/undervisning inden konsulentbesøg
 • Vi lægger vægt på, at du er god til at kommunikere og samarbejde
 • Vi lægger vægt på, at du er åben, tillidsvækkende og har holdånd

Stillingen kan forenes med arbejdet som praktiserende læge, og du aflønnes efter anvendt tid – ca. 6-12 timer per måned. Timetal per måned vil variere afhængig af efterspørgslen på konsulentbistand. I det første halve år vil de fleste timer være uddannelse og udvikling af teamet. Stillingen er forankret i KAP-S (Kvalitet i Almen Praksis – Sjælland), som er et sekretariat, der er nedsat af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for Almen Praksis i Region Sjælland. Du kan læse mere om KAP-S og Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget her.

Praktiske oplysninger:
Ansøgning fremsendes senest den 20.11 2017 pr. mail til kap-s@regionsjaelland.dk.

Tiltrædelse: december 2017.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan rettes til:

 • Johan Reventlow, formand for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og praktiserende læge, telefon 23 43 91 33
 • Preben Cramon, næstformand og sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, telefon 21 22 22 90
 • Sonja Rasmussen, teamkoordinator POL-S, telefon 9357 0088 eller mail sora@regionsjaelland.dk