3 introduktionsstillinger i psykiatri ved Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien Vil du arbejde i en afdeling, som ambitiøst arbejder med at højne kvaliteten i indlæggelsesforløbene og lægger stor vægt på samarbejdet med patienterne, blandt andet ved at have patientstyrede indlæggelser?

Dette job er udløbet

Så har Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien 3 introduktionsstillinger i psykiatri (nr. 6600-06-50-i-06, nr. 6600-06-50-i-07 og nr. 6600-06-50-i-08) ledige til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter aftale.

OBS! Indtil 31. december 2022 kører der en forsøgsordning, hvor introduktionsstillinger på en række geografier og indenfor en række specialer forlænger 6-årsfristen. Afdeling for Psykoser er omfattet af denne ordning, hvilket betyder at ansættelse i en introduktionsstilling i afdelingen forlænger 6-årsfristen.
Læs mere her om rammerne for forsøgsordningen

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdelingen er placeret i Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdeling for Psykoser omfatter tre sengeafsnit med i alt 72 senge til indlæggelse af afdelingens målgrupper samt et sengeafsnit med særlige pladser. Tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har to ambulante enheder: Psykiatrisk Klinik 1 (psykoser og organiske psykiske lidelser) og Psykiatrisk Klinik 2 (skizofreni/OPUS, dobbeltdiagnoser og ADHD). Afdelingen rummer desuden en forskningsenhed.

Afdeling for Psykoser har forsknings- og undervisningsforpligtigelser og deltager i den kliniske undervisning af lægestuderende og læger samt psykologer i uddannelsesforløb til specialpsykologer. Der er uddannelsesforløb for læger inden for specialerne voksenpsykiatri og almen medicin.

Afdeling for Psykoser lægger stor vægt på uddannelse, og tilbyder ”introduktionskursus i psykiatri”. Der vil være mulighed for at deltage i psykoterapeutisk grundkursus, konflikthåndteringskurser og vejlederuddannelse for yngre læger, undervisning i Sundheds-og Psykiatrilov samt selvfølgelig supervision.

Uddannelsen i stillingen er i overensstemmelse med reglerne for den nye speciallægeuddannelse. Der henvises til uddannelsesprogram for I-læger.

Kun ansøgere med godkendelse til selvstændigt virke som læge i Danmark bliver taget i betragtning til de ledige stillinger.

Løn i henhold til aftale mellem Yngre Læger og Danske Regioner.

Du er velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Bente Brysting (tlf. 7847 1961) eller uddannelsesansvarlig overlæge Eva Schiøth (tlf. 2399 2471), hvis du vil høre lidt om arbejdsdagen for yngre læger i afdelingen.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via psykiatriens hjemmeside

Sidste ansøgningsfrist er 03.12.2018 og ansættelsessamtaler forventes afholdt 12.12.2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.