Center for partikelterapi klar til at modtage patienter fra hele landet
»Afdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet er enige om rammerne for aftalen, og vi er ved at sikre de økonomiske midler til den ekstra opgave, der ligger i at udvælge patienter,« siger ledende overlæge Morten Høyer.

Center for partikelterapi klar til at modtage patienter fra hele landet Aarhus Universitetshospital har stort set alle samarbejdsaftaler om partikelterapi på plads. Dansk Center for Partikelterapi  er dermed klar til at tilbyde behandling til efteråret.

Fra oktober er Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital klar til at modtage patienter fra hele landet. Ifølge ledende overlæge Morten Høyer er centret snart i mål med at forhandle samarbejdsaftaler med alle landets kræftafdelinger hjem.

Afdelingerne er enige om samarbejdsformen, og ifølge Morten Høyer mangler udelukkende at få styr på de økonomiske rammer, når kræftpatienter fra Rigshospitalet skal henvises til partikelterapi på Aarhus Universitetshospital.

»Afdelingerne på Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet er enige om rammerne for aftalen, og vi er ved at sikre de økonomiske midler til den ekstra opgave, der ligger i at udvælge patienter,« siger han.

Lige nu sender både Dansk Center for Partikelterapi og Rigshospitalet patienter til behandling i Sverige. Men det ændrer sig, når afdelingen i Skejby åbner til oktober.

Afdelingen i Aarhus har besøgt landets kræftafdelinger og haft dem på besøg. Her har de mødt et stort ønske fra kræftafdelingerne om, at ville involveres i processen.

Derfor har de stablet en uddannelse på benene. Den skal kvalificere lægerne på kræftafdelinger til at vurdere, om den enkelte patient skal sendes videre til partikelterapi.

»Vi tror, at det er den rigtige måde at gøre det på. Jo mere, der bliver lagt ud til stråleafdelinger, jo større er sandsynligheden for, at de får de rigtige patienter tilsendt,« siger Morten Høyer.

Succeskriterie er nået

I februar lykkedes det for første gang Dansk Center for Partikelterapi at generere protoner i partikelacceleratoren. Det er succeskriteriet for at kunne tilbyde højt specialiseret strålebehandling til kræftpatienter fra hele landet til efteråret.

»Vi har nået endnu en vigtig milepæl i etableringen af Dansk Center for Partikelterapi,« sagde Ole Nørrevang, der er ledende fysiker på Dansk Center for Partikelterapi, i en udtalelse på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside.

Ifølge Ole Nørrevang følger byggeri af afdelingen og installation tidsplanen. Sammenholdt med en snarlig afgørelse af, hvilke kræftpatienter der skal behandles på stedet, regner centret med at holde tidsplanen og åbne op for behandling til oktober.

Mere skånsom behandling

Partikelterapi er en mere skånsom behandling end stråleterapi. Den har især potentiale ved behandlingen af børn og voksne med tumorer på særligt udsatte steder, f.eks. i hjernen eller tæt på rygsøjlen.

Ved almindelig strålebehandling skades det omkringliggende område ved svulsten. Ved partikelterapi behandler det maksimalt lige der, hvor svulsten er. Det gør bl.a., at man nedsætter risikoen for bivirkninger.

Særligt for børn er behandlingen et skridt i den rigtige retning. Ofte oplever de bivirkninger af strålebehandling, som er sekundær cancer. Det udvikles på baggrund af den stråleterapi, de har fået. Derfor fokuserer projektet også meget på børn og at kunne nedsætte denne risiko.

Skriv kommentar