Introduktionsstilling eller uklassificeret stilling i kirurgi til Mave-Tarmkirurgisk Afdeling, Slagelse Sygehus – quicknr. – 19881

Dette job er udløbet

Vi tilbyder

En ansættelse hvor vi ud fra dine kompetencer vil tilrettelægge et forløb for dig, der som minimum opfylder kravene til introduktions uddannelsen i kirurgi jf. det nye uddannelsesprogram for ansøgere til introstilling og efter ønsker og kompetencer for ansøgere til en uklassificeret stilling. For introlæger:

 • Skemalagt oplæring i herniotomi (lap. + on-step)
 • Skemalagt oplæring i gastroskopi, sigmoideoskopi og coloskopi
 • Skemalagt oplæring i laparoskopisk cholecystectomi
 • Oplæring/supervision på akutleje i dagtid og ved de elektive operationer
 • Mulighed for vagtoperationer (de mindre indgreb)
 • Masser af erfaring med optimering, diagnostik og forløbsplanlægning for den akutte kirurgiske patient i et rigtigt godt samarbejde med vores Akutafdeling
 • Selvstændig varetagelse af ambulatoriefunktion
 • Rettidig arbejdsplanlægning, gode kolleger og et godt arbejdsmiljø både på afdelingen og på sygehuset som helhed
 • Gode muligheder for at deltage aktivt i den forskning, der foregår, såvel som udvalgte administrative opgaver
 • Økonomisk støtte og betalt frihed til relevante faglige kurser

Vi forventer

 • Du brænder for en uddannelse som kirurg og gerne har lidt kirurgisk erfaring. Medsend evt. operationsliste og anbefaling
 • At du i samarbejde med din vejleder selv tager ansvar for din uddannelse herunder selv tager initiativ til vejledermøder m.v.
 • Har gode kvalifikationer indenfor kommunikation og samarbejde
 • Vil deltage aktivt og positivt i afdelingens daglige arbejde, uddannelse og udvikling, såvel fagligt som socialt

Slagelse Sygehus er et af de fire akutsygehuse i Region Sjælland med en stor fælles akutmodtagelse og et optageområde på ca. 350.000 borgere.

Mave-Tarmkirurgisk afdeling i Slagelse er funktionsmæssigt opdelt i et øvre-/akut team, et colorectalt team, et endoskopi team og et karkirurgisk team.

Afdelingen varetager almindelig gastroenterologisk kirurgi og er specialiseret inden for colo-rektalkirurgi.

Vi har en stor akut aktivitet i samarbejde med Akutafdelingen og stor endoskopisk funktion.

Vagten på afdelingen dækkes af tre vagtlag, hvor speciallæger og hoveduddannelseslæger i sidste del af ansættelsen udgør bagvagtslaget og lægerne i introduktionsstillingen og start hoveduddannelsen udgør mellemvagtslaget. Forvagtslaget dækkes af enkelte KBU-læger og stud. med. vikarer i længere ansættelser. Det karkirurgiske afsnit i afdelingen har egne speciallæger og uddannelseslæger.

Herudover er der en overlæge i tilkaldevagt.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Thomas Nickelsen, 21 32 08 42 eller ledende overlæge Mona Skarbye, 20 58 44 56.

Ansøgning sendes på mail til
mskb@regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist 17.08.16

Ansættelsessamtaler 23.08.16

Om Region Sjælland
Vi er regionens største arbejdsplads med mere end 17.000 medarbejdere og et budget på 17 mia. kroner. Vi løser opgaver inden for sundhed, psykiatri og regional udvikling og driver en række sociale institutioner. Klik ind på www.regionsjaelland.dk og læs mere om regionens opgaver, struktur og geografi. Du finder os også på Facebook, Twitter og LinkedIn.