Introduktionsreservelæge til Røntgen & Skanning Viborg, Hospitalsenhed Midt 1 stilling som introduktionsreservelæge, stillingsnummer i-nummer 6630-02-66-i-03, ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. maj 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

For stillingen gælder, at det er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge og der er et formaliseret uddannelsesprogram.

Om stillingen 
Stillingen indeholder godkendt uddannelsesprogram, som kan ses på Videreuddannelsen-nord’s hjemmeside her:
Introduktionsuddannelse – Videreuddannelsesregion Nord (videreuddannelsen-nord.dk)

Vagtarbejde er en værdifuld del af speciallægeuddannelsen, så efter en oplæringsperiode indgår intro-læger i forvagten, der aktuelt er tilrettelagt som 7-skiftet tilstedeværelsesvagt med 5 hverdagsvagter (15-08), to weekendvagter (08-08) og en friuge pr. 7 uger. Du vil altid have en speciallæge (overlæge eller erfaren afdelingslæge) i bagvagt.

Udover at der selvfølgelig stilles et vagtværelse til rådighed, kan hospitalet ofte tilbyde en bolig på overenskomstmæssige vilkår, hvis du har brug for det.

Om afdelingen
Røntgen & Skanning betjener det akutmodtagende regionshospital i Region Midtjylland, der har flest specialer under samme tag, og vi foretager også undersøgelser for almen praksis. Du får derfor de bedste muligheder for en solid grunduddannelse med røntgen, gennemlysning, UL-, CT- og MR-skanning samt både klinisk mammografi og en brystkræftscreeningsklinik.

Håndværksmæssigt får du som minimum lært de invasive grundprocedurer (UL-vejledt dræn, rtg-vejledt drænskift), og hvis det er din interesse også mere krævende invasive procedurer (suprapubisk kateter, nefrostomi m.fl.).

I Røntgen & Skanning har vi et godt og frugtbart samarbejde både internt i afdelingen og med de henvisende afdelinger. Regionshospitalet Viborg har desuden et videnskabeligt fagbibliotek, en forskningsansvarlig overlæge og Journal Club, så mulighederne for såvel mono- som tværfaglig forskning er gode.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.500 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Røntgen & Skanning

Yderligere oplysninger:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge og uddannelsesansvarlig overlæge Jette Madsen, tlf. 7844 3123, eller cheflæge Geert Willander på tlf. 2964 5934, ligesom du er velkommen til at komme på besøg i afdelingen inden ansøgningsfristens udløb.

Desuden henvises til det regionale råds hjemmeside www.videreuddannelsen-nord.dk.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisations ID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring, skal være os i hænde senest mandag d. 10. april 2023.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted mandag d. 17. april 2023

 

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.