Landsygehuset på Færøerne søger overlæge med speciale i kirurgi

Dette job er udløbet

Landsygehuset på Færøerne søger overlæge med speciale i Kirurgi

Vi søger en overlæge i kirurgi ved Kirurgisk Center på Landsygehuset til besættelse 01.05.2022 eller efter aftale. Der er også mulighed for deltidsansættelse, hvor man f.eks. kan arbejde 12 – 14 arbejdsdage på Landssygehuset pr. måned.

Du har som overlæge i kirurgi mulighed for at komme på Landssygehuset i længere eller kortere perioder, vi er behjælpelige med praktiske forberedelser, så som at skaffe en bolig til dig før ankomst.

Landssygehuset i Tórshavn er centralsygehus på Færøerne med et optageområde på ca. 53.000 mennesker med 160 senge fordelt på psykiatri, medicin og kirurgi inkl. ortopædkirurgi, gynækologi/obstetrik og ØNH og oftalmologi.

Den kirurgiske centerledelse har det overordnede ansvar for centrets samlede drift, mens kirurgerne har ansvaret for de kirurgiske patienter inkl. nyhenvisninger.

Kirurgisk Center er sektioneret i parenkymkirurgi og ortopædkirurgi med separate bagvagtsberedskaber. Desuden findes specialefunktioner indenfor oftalmologi og øre-næse-hals halssygdomme samt høre- og tandklinik. Derudover er der faste konsulenter indenfor ortopædi, mammakirurgi, kirurgi og urologi. Forvagtslaget er normeret til 7 reservelæger, som er fælles for afdelingens specialeområder. Mellemvagtslaget er normeret til 4.5 reservelæger. Desuden er der varierende antal introduktionslæger indenfor specialerne. Kirurgisk Center har omkring 130 ansatte, fordelt på ca. 100 årsværk. Centerledelsen består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske, der har det overordnede ansvar for centrets samlede drift.

Landssygehuset er DDKM-akkrediteret.

Arbejdsopgaver

 • Medansvarlig for den daglige drift, herunder kvalitet og patientsikkerhed, indenfor det kirurgiske område
 • Varetage alle kliniske kirurgiske funktioner på indlagte og ambulante patienter, herunder visitation
 • Bagvagtsfunktion
 • Beskrive og evaluere mål for det kirurgiske speciale, indenfor givne rammer
 • Implementere og løbende justering af udarbejdede kirurgiske patient-forløbs-beskrivelser
 • Undervisning og formidling til bl.a. yngre læger i uddannelsesstillinger

Kvalifikationer

 • Speciallæge i kirurgi (evt. kolorektalkirurg)
 • Kan tænke kreativt og handle taktisk og langsigtet
 • Kan planlægge og strukturere specialets patientforløb effektivt
 • Gode IT kvalifikationer
 • Lyst og evner til at undervise og formidle viden

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem det Færøske Finansministerium og Serlæknafelagið (FAS).

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kirurgisk centerledelse, ledende overlæge, Elinborg Mortensen, tlf.: +298 304500 lokal 5100, e-mail: elimo@ls.fo eller ledende oversygeplejerske, Elin Vitalis, tlf.: +298 304500 lokal 5102, e-mail: elivi@ls.fo

Ansøgningsfristen er 15.03.2022
Dokumentation for uddannelse og videnskabeligt arbejde i original version medbringes ved evt. samtale.

Søg venligst stillingen her.

Du kan få mere at vide om Landssygehuset og Færøerne på følgende hjemmesider:

www.ls.fo

www.visitfaroeislands.com 

www.tourist.fo

www.sightseeing.fo

www.faroeislands.com

www.torshavn.fo

www.framtak.com