Introduktionsstilling i Akutmedicin til akutafdelingen i Randers. Akutafdelingen i Randers søger en læge til introduktionsstilling i akutmedicin til start 1. april eller 1. maj 2022. ESK nr. 7005-40-15-i-03

Dette job er udløbet

Som introduktionslæge i akutafdelingen i Randers er du garanteret en meget bred introduktion til det akutmedicinske speciale, som det er beskrevet i målbeskrivelsen. Akutafdelingen modtager alle voksne patienter med symptomer på akut sygdom inden for det medicinske, hjertemedicinske, kirurgiske, ortopædiske, gynækologiske og psykiatriske spektrum. Akutafdelingen har sin egen stab af dedikerede speciallæger, der alle har gennemført videreuddannelse i akutmedicin.

Vi har et særdeles godt uddannelsesmiljø. Vi  havde inspektorbesøg i 2021 og afdelingen blev bedømt med topkarakter på 14 ud af 16 punkter: Inspektorrapport akutafdelingen Randers. Vi har uddannelseslæger på alle niveauer med løbende ca. 13 KBU læger, 6-7 HU læger i almen medicin, 4 introduktionslæger i akutmedicin og siden efteråret 2020 også HU læger i akutmedicin. Vi har alle uddannelsesstillinger besat og du vil opleve, at uddannelse er på dagsordenen hver dag.

Arbejdet i akutafdelingen er organiseret i tværfaglige teams med tæt samarbejde mellem speciallæger, yngre læger og sygeplejersker.  Som I-læge vil du afhængig af erfaring starte i enten forvagts- eller mellemvagtslag, men med forventet funktion i mellemvagtslaget i størstedelen af ansættelsen. Der er speciallæge i tilstedeværelse i akutlægefunktion hele døgnet.

Vi tilbyder

 • Deltagelse i arbejdet med modtagelse af alle afdelingens patientkategorier
 • Oplæring i den systematiske tilgang til modtagelse af stabile og ustabile patienter
 • Systematisk oplæring i praktiske akutmedicinske færdigheder (lumbalpunktur, ultralydsvejledte procedurer, skadestueprocedurer)
 • Supervision af erfarne speciallæger døgnet rundt
 • Deltagelse i hjertestophold og akut medicinsk team samt introduktion til teamlederrolle
 • Obligatorisk deltagelse i avanceret hjertestopskursus og ultralydskursus
 • Obligatorisk deltagelse i Emergency Medicine Core Competencies (EMCC) kursus
 • Gode muligheder for deltagelse i øvrige eksterne kurser efter ansøgning
 • Skemalagt simulationsbaseret tværfaglig teamtræning
 • Obligatorisk introduktion til forskningsmulighederne ved Center for Akutforskning, AUH.
 • Gode muligheder for deltagelse i forskning og opstart i egne projekter i afdellingen
 • Obligatorisk deltagelse i vejledekursus
 • Obligatorisk vejlederfunktion for KBU-læger
 • En afdeling, hvor vi med godt humør tager imod nye kreative og innovative forslag fra vores yngre læger ift. at optimere vores uddannelsesmiljø, faglige fællesskab og patientbehandling
 • Mulighed for at være med til at præge opbygningen af et ungt speciale fra bunden: organisation, uddannelse og faglighed.

Vi forventer

 • engagement og vilje til at tage ansvar for egen læring og bidrage til hele afdelingens uddannelsesmiljø

Der foreligger nyrevideret uddannelsesprogram fra januar 2021, som kan findes på videreuddannelsesregion Nords hjemmeside eller tilsendes ved henvendelse til afdelingen.

Løn- og ansættelsesforhold
Ansættelsen finder sted i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Yngre Læger og Danske Regioner. Ansættelsesvarigheden er 12 måneder.
Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Overenskomstmæssig bolig stilles til rådighed i det omfang, der er ledige lejligheder på ansættelsestidspunktet.

Der skal gøres opmærksom på, at der vil blive indhentet børneattest som forudsætning for ansættelse.

Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til
uddannelsesansvarlig overlæge Nasrin Imamirad nasrimam@rm.dk eller
ledende overlæge Christian Skjærbæk, Chrskj@RM.dk, Tlf. 78 42 03 01 / 21 28 69 96
Ansøgningen skal sendes via link: “Søg job/send ansøgning”

Ansøgningsfrist søndag den 6. februar 2022
Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d. 9. februar eller efter aftale
Det er muligt at læse mere om Regionshospitalet  Randers på www.regionshospitalet-randers.dk eller på Akutafdelingens egen hjemmeside:
http://www.regionshospitalet-randers.dk/afdelinger/akutafdelingen/

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.