Psykolog søges til barselsvikariat i Psykologafdelingen på Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) Psykologafdelingen i Region Midtjyllands Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge, også kaldet DOK, søger en psykolog i et barselsvikariat på fuld tid (37 timer) med tiltrædelse pr. 1. februar 2022 frem til og med december 2022, eventuelt med mulighed for forlængelse.

Dette job er udløbet

I DOK indgår behandlingsinstitutionerne Grenen, Koglen og MultifunC. Den primære arbejdsplads vil være på MultifunC i Viby ved Aarhus.

I DOK arbejder vi med nogle af de allermest udsatte børn og unge i Danmark, og mange af de anbragte børn og unge kæmper med psykiske lidelser, kognitive vanskeligheder, traumer, misbrug og/eller selvskade. Som psykolog er det vigtigt, at du kan arbejde selvstændigt og samvittighedsfuldt med vægt på ordentlighed, høj faglighed og effektivitet.

Som psykolog i Psykologafdelingen vil du afhængig af din erfaring og kvalifikationer skulle varetage risikovurderinger, psykologiske undersøgelser, screeninger, terapiforløb, supervision, kurser og andre psykologfaglige opgaver på DOKs egne særligt sikrede, sikrede og delvis lukkede afdelinger.

Der kan også være opgaver udenfor DOK på fx åbne afdelinger og i andre specialområder. DOK er desuden leverandør til VISO på området Socialt Udsatte Børn og Unge og er i egenskab heraf med til at løfte nogle af landets mest komplicerede sager.
Psykologafdelingen er primært indtægtsdrevet.

Du vil typisk også indgå i et tværfagligt kontaktpersonteam på MultifunC med to pædagoger, en familiebehandler og en lærer, hvor du vil være behandlingsansvarlig psykolog med bl.a. ansvar for udarbejdelsen af behandlingsplan.

Din primære opgave vil også være at yde sparring og støtte på tværs af de forskellige teams. MultifunC er et intensivt manualbaseret behandlingskoncept, der baserer sig på blandt andet adfærdspsykologiske og kognitive metoder. Behandlingen opererer med mål i forhold til den unge selv, uddannelse, venner, fritid samt familie med det formål at reducere den unges samlede risiko for fortsat negativ udvikling, kriminalitet og misbrug.

Institutionen består af fire faglige teams: Et Psykologteam, et Pædagogteam, et Skoleteam samt et Familieteam, der hver især varetager fagspecifikke funktioner i forhold til den samlede behandlingsindsats.

Vi tilbyder

 • En spændende arbejdsplads med stor politisk bevågenhed
 • Et udviklende mono- og tværfagligt fællesskab med fokus på resultater og udvikling
 • En arbejdsplads, hvor sparring og faglig dygtighed er i højsæde
 • En varierende dagligdag med alsidige opgaver (udredning, testning, terapi, supervision, kursusafholdelse og VISO opgaver)
 • Oplæring og både intern og ekstern supervision og gode muligheder for efteruddannelse og kurser
 • Behandlingsansvar for udsatte unge samt løbende risikovurdering ift. recidivrisiko
 • Et arbejdsmiljø med fokus på både personlig trivsel og faglig udvikling
 • Tæt samarbejde med eksterne aktører herunder psykiater, sagsbehandlere fra anbringende kommuner og ungekriminalforsorg

Dine opgaver

 • Udforme individuelle behandlingsplaner for de unge i samarbejde med de respektive fagteams
 • Opfølgning på behandlingsplanerne på tværs af teams
 • Udfærdige og fremlægge psykologiske undersøgelser/screeninger
 • Varetage terapeutiske forløb med unge
 • Afhængig af dine kvalifikationer kan opgaver som supervision, kursusafholdelse og VISO opgaver også være en mulighed

Dine kvalifikationer

 • Uddannet Cand. Psych. Gerne autoriseret og evt. specialist, men det er ikke et krav
 • Faglig indsigt i arbejdet med unge med adfærdsforstyrrelser, misbrug og andre problematikker
 • Erfaring med testning, udredning og rådgivning
 • Evt. erfaring med terapi, gerne med unge
 • Erfaring i at samarbejde med sociale myndigheder
 • Gerne erfaring med kognitive og multisystemiske behandlingsformer, men ikke et krav
 • Ambitiøs, fleksibel og med lyst til at skabe resultater for en målgruppe, der er udfordret og ofte opgivet af andre instanser
 • Kørekort er et krav. Der er bil til rådighed

Praktiske oplysninger

Din primære arbejdsplads vil være på den delvis lukkede behandlingsinstitution MultifunC i Viby ved Aarhus, men der vil også være opgaver på Grenen (Glesborg og Dalstrup) og Koglen (Stakroge) samt evt. andre steder i landet ifm. VISO opgaver.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte viceområdechef Julie Lund på telefon 51 62 57 19 eller e-mail: jullun@rm.dk

Du kan desuden finde informationer om DOK på http://www.dok.rm.dk og generelt om MultifunC-konceptet på http://www.multifunc.org/

Ansøgningsfrist mandag den 1. december 2021

Ansættelsessamtalerne finder sted den 7. december 2021 på MultifunC, Damagervej 26 A.

Ansættelse den 1. februar 2022 eller snarest derefter.

Du vil blive aflønnet efter dine kvalifikationer og gældende overenskomst.

Arbejdstiden er hverdage mellem kl. 08:00 – 16:00 med mulighed for fleksibel arbejdstid.

Søg via linket. Vedhæft ansøgning med foto, CV samt relevante bilag.

Nøgleord
Behandlingsinstitution, psykologafdeling, MultifunC, Grenen, Koglen, Testning, Udredning, Risikovurdering, Terapi, Supervision, Kurser, VISO

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.