Overlæge med funktionsledelse på Sengeafsnit 5, AUH Psykiatrien Afdeling for Depression og Angst søger pr. 1. januar 2022 eller efter aftale en overlæge med funktionsledelse til Sengeafsnit 5. Stillingen er en fuldtidsstilling.

Dette job er udløbet

Om afdelingen

Afdeling for Depression og Angst er en af fire hospitalsafdelinger, der til sammen udgør AUH Psykiatrien. Vi tilbyder udredning og behandling af høj faglig kvalitet til voksne patienter med lidelser inden for det affektive spektrum. Vi arbejder med integrerede, medicinske og non-farmakologiske behandlingsforløb, ofte rettet imod mere komplekse problemstillinger. Herudover er uddannelse og forskning blandt vore kerneopgaver.

Afdelingen har en målsætning om at behandlingen er evidensbaseret. Vi integrerer forskning mest muligt i arbejdet, dels ved at anvende nye forskningsresultater og dels ved at understøtte klinisk forskning i afdelingen. Vi er optagede af at videreudvikle vores uddannelsesmiljø for både læger i uddannelsesforløb og for fastansatte læger, således at vi i afdelingen har de kompetencer, der må forventes af et universitetshospital. Vi har ligeledes styrket vores forskning via tilknytning af en professor og ansættelse af en statistiker og en forskningsfarmaceut med henblik på at styrke tværfaglige forskningsprojekter. Vi vil gøre det muligt for læger at forske på deltid ved at oprette deltidsstillinger med en forskningsdag ugentligt og mulighed for yderligere frikøb via eksterne midler.

Medarbejderstaben omfatter ca. 450 fuldtidsstillinger fordelt på tre sengeafsnit, Psykiatriens Hus og fire ambulante enheder. Hver enhed har sin egen funktionsledelse. Vi værdsætter et godt tværfagligt og kollegialt arbejdsmiljø og har fokus på inddragelse af medarbejdere, patienter og pårørende.

Sengeafsnit 5

Sengeafsnit 5 er et skærmet sengeafsnit med 24 sengepladser og to bufferpladser. Afsnittet behandler patienter inden for det affektive spektrum og er subspecialiseret inden for udredning, diagnosticering og behandling af patienter med unipolar depression og personlighedsforstyrrelse. Afsnittet har derudover et samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling om behandling af unge voksne patienter med spiseforstyrrelser. Personalet i afdelingen består af sygeplejersker, SOSU-assistenter, psykologer og læger.

Overlægen vil sammen med afdelingssygeplejersken have ansvaret for personaleledelsen. Derudover vil overlægen have et særligt fagligt ansvar for behandlingen i afsnittet. Overlægen forventes at sætte en faglig kurs for udredning og behandling i sengeafsnittet og forestå supervision af yngre lægekolleger i uddannelsesstillinger.

Arbejdsopgaver

 • Ansvar for udredning og behandling af patienter henvist til Sengeafsnit 5.
 • Forestå behandlingskonferencer i afsnittet.
 • Indgå i det faglige udviklingsarbejde i sengeafsnittet, herunder nedbringelse af tvang.
 • Oplagt mulighed for at deltage i forskningsprojekter.
 • Understøttelse af afdelingens aktive uddannelseskultur og selvstændig varetagelse af undervisning, supervision og vejledning af læger, lægestuderende og andre faggrupper.
 • Deltagelse i overlæge-bagvagtslaget på tværs af AUH Psykiatrien.
 • Indgå i afdelingens ledergruppe og bidrage til en fælles ledelse af afdelingen.

Overlægen vil skulle samarbejde med AUH, andre psykiatriske afdelinger, kommunale instanser, patienter og pårørende. Der er tale om et spændende klinisk arbejde med mulighed for at bidrage til den videre faglige profilering af afsnittet og afdelingen.

Ønskede faglige kvalifikationer

 • Speciallægeautorisation i psykiatri.
 • Bred almenpsykiatrisk viden og erfaring.
 • Erfaring med eller interesse for det affektive fagområde.
 • Erfaring med undervisning samt udviklingsarbejde.
 • Interesse for klinisk psykiatrisk forskning.
 • Erfaring med eller lyst til personaleledelse.

Ønskede personlige kvalifikationer

 • Positivt menneske med klare holdninger.
 • Engageret, omsorgsfuld og troværdig i kontakten til patienter, pårørende og medarbejdere.
 • Evne til at formidle faglig identitet og holdninger til personalegruppen, specielt yngre læger.

Vi tilbyder

 • Et fagligt meningsfuldt og udfordrende job i universitetshospitalsregi med fokus på udredning og behandling af patienter inden for det affektive spektrum.
 • Et godt kollegialt samarbejde på tværs af afsnit og klinikker såvel som tværfagligt.
 • Et stærkt tværfagligt og lægefagligt miljø, sidstnævnte i form af en forholdsvis stor lægegruppe med fine muligheder for faglig sparring og et godt kollegialt fællesskab.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor vi som beskrevet sætter ekstra kræfter ind på at profilere os fagligt og være en dynamisk samarbejdspartner med de somatiske afdelinger på AUH.
 • Gode muligheder for faglig udvikling.

Ansøgning fremsendes senest d. 15. november 2021. Vi kontakter og indkalder kandidater løbende og modtager derfor gerne din ansøgning hurtigst muligt. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Farahna Harees pernhare@rm.dk eller 23258288.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.