Overlæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg En stilling som overlæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. januar 2022 eller efter aftale. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Om stillingen 
Vi har i Akutafdelingen en ambition om at fortsætte udviklingen af gode, sikre og effektive akutte patientforløb 24/7/365 med samtidigt øje for faglig udvikling og godt  tværfagligt arbejdsmiljø.
Vi søger en speciallæge som trives i et tæt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, og som gerne vil fungere som akutlæge for alle hospitalsenhedens specialer.
På Akutafdelingen bliver du en del af et tværfagligt team omkring den akutte patient, og du skal derfor have gode kompetencer i samarbejde, da der er mange kontaktflader i Akutafdelingen. Der vil også være mulighed for at indgå i organisatoriske og forskningsmæssige udviklingsprojekter.

Akutlægen modtager selvstændigt egne patienter og superviserer yngre læger. Derudover deltager akutlæger i opfølgning på indlagte patienter i Akutafdelingen, hvor de er placeret, hvis indlæggelsen forventes afsluttet inden for første døgn, dette sker ved over 50% af indlæggelserne. Derudover driver Akutafdelingen en skadestue, et Akutvurderingsspor og et tværsektorielt forskningsprojekt med primær behandling i hjemmet.

De af afdelingens speciallæger der ikke er speciallæger i Akutmedicin vil alle få tilbudt afdelingens støtte og hjælp til en individuel uddannelsesplan med henblik på opnåelse af Merituddannelse indenfor Akutmedicin, som der gives mulighed for frem til 2024.

Om Akutafdelingen
Akutafdelingen på Regionshospitalet Viborg er en veletableret afdeling. Det tværfaglige samarbejde er særdeles velfungerende, og i afdelingen vægtes kvalitet og uddannelse højt. Afdelingen har en selvstændig afdelingsledelse og funktionsledere, og der er fokus på en dynamisk og medinddragende ledelsesstruktur.

Udover 16 akutlæger (normeret til 19,3) er der i afdelingen 5 Hoveduddannelseslæger i Akutmedicin, 6 Akut introduktionslæger, ca. 18 KBU læger og 8 AP-læger. Der er altid mindst 2 seniore læger, en mellemvagt og en forvagt tilstede i vagten (nat).

En meget stor del af plejepersonalet har lang akut-erfaring, og har gennemført akutuddannelsen eller behandleruddannelsen samt ATCN.

Afdelingen består af 2 sengeafsnit med 38 senge, skadestue, akutklinikkerne i Skive og Silkeborg, hospitalsvisitationen, terapiafsnit, og akutsekretariatet. I alt har afdelingen ca. 280 ansatte, der modtager godt 100 akutte patienter om dagen. Du vil som akutlæge kun have funktion på Regionshospitalet Viborg.

Afdelingen modtager langt de fleste af hospitalets akutte patienter. Børn, fødende og visiterede hjertepatienter, går dog foreløbigt uden om afdelingen.

Vi har et særdeles veletableret samarbejde med primærsektoren og udvikler hele tiden nye initiativer, herunder et projekt hvor akutlægen virtuelt samarbejder med kommunens akutteam, præhospitalet og den praktiserende læge omkring tværsektoriel indsats i eget hjem

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.300 ansatte samt et budget på ca. 2,5 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til oversygeplejerske Trine Agerskov, tlf. 7844 5112 eller konstitueret ledende overlæge Karen Raben Kudsk, tlf. 27138614

Ansøgningsfrist
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest mandag den 8. november 2021.

Ansættelsessamtaler forventes holdt den 22. november 2021.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.