Medicinrådet søger en overlæge til nyoprettet afdeling for behandlingsvejledninger

Dette job er udløbet

Kan du omsætte din erfaring fra det danske sundhedsvæsen til prioriteringsmæssige opgaver? Kan du lede og inspirere dine medarbejdere? Kan du skabe trivsel, holdånd og samarbejde på tværs af en organisation? Er du løsningsorienteret og kan du bevare roen og overblikket i komplicerede situationer?
Vil du være med til at realisere ambitionerne om at sikre, at Medicinrådets faglige beslutninger bliver godt formidlet og at opgaveløsningen fortsat er innovativ og af højeste kvalitet? Så er du måske Medicinrådets nye overlæge.
Medicinrådet opretter en ny afdeling for behandlingsvejledninger. Som leder af denne afdeling skal vedkommende være med til at sikre fremdrift, høj kvalitet og sammenhæng til klinikken og Medicinrådets øvrige produkter i Medicinrådets behandlingsvejledninger og være med til at udvikle produkterne.
Du bliver en del af sekretariatets ledelse og får også en rolle i at sikre god formidling og sammenhæng til klinikken for Medicinrådets aftagere.

Om Medicinrådets sekretariat
Medicinrådets sekretariat er en spændende, dynamisk arbejdsplads med et højt arbejdstempo og højt til loftet. Som afdelingsleder er du med til at højne kvaliteten, og sikre et velfungerende samarbejde mellem medarbejdernes forskellige fagligheder, så Medicinrådets vurderinger lever op til den højeste faglige kvalitet. Som afdelingsleder har du det overordnede overblik over dine medarbejderes projekter og er hurtig til at identificere problemstillinger og mulige løsninger på tværs af en organisation, der ofte har stor politisk og mediemæssig bevågenhed.

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger
Medicinrådet laver behandlingsvejledninger, og lægemiddelrekommandationer som bruges på hospitalerne. Behandlingsvejledninger danner også baggrund for Amgros’ udbud, der sikrer lavere priser på ligestillede lægemidler. For at sikre fremdrift og høj kvalitet etablerer Medicinrådet nu en afdeling for behandlingsvejledninger. Som leder af afdelingen vil du skulle etablere afdelingen, sikre god konsistens og sammen med den øvrige ledelse udvikle behandlingsvejledningerne og sammenhængen til vurderinger af nye lægemidler.

Om Medicinrådets vurdering af nye lægemidler og indikationsudvidelser
I begyndelsen af 2021 tog Medicinrådet nye metoder i brug for vurdering af nye lægemidler ved at inddrage kvalitetsjusterede leveår, QALY, i vores vurderinger. Disse vurderinger vil blive foretaget i de andre afdelinger, men du skal være med til at kvalitetssikre på tværs og forberede materiale forud for rådsmøderne.
Du kan læse mere om Medicinrådet her.

Dine opgaver
Som overlæge og leder af en af sekretariatets afdelinger skal du:

 • etablere en ny afdeling for behandlingsvejledninger
 • lede arbejdet med udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Din afdeling vil have 5-8 højtuddannede, fagligt specialiserede og meget engagerede medarbejdere
 • sikre at dine medarbejdere trives og får relevant sparring
 • sikre fremdrift i sagerne og at din afdeling yder en førsteklasses faglig betjening af både Medicinrådet og Medicinrådets fagudvalg
 • være en inspirator for både din egen afdeling og på tværs i organisationen

Du vil referere til Medicinrådets direktør. Ledelsesteamet består, foruden direktøren, af en stabschef, en leder af rådsbetjeningen samt fire afdelingsledere. I vil arbejde tæt sammen om at udvikle kompetente og motiverede medarbejdere og sikre, at sekretariatet er en attraktiv arbejdsplads.

Din uddannelse, erfaringer og kvalifikationer
Du skal have erfaring som overlæge eller tilsvarende, og du skal have arbejdet i en årrække på et hospital. Du er speciallæge i klinisk farmakologi eller andet relevant speciale (intern medicin eller lignende). Du skal være fagligt velfunderet og en dygtig leder. Du tager initiativ og ansvar og opnår resultater. Du er god til også de administrative og prioriteringsmæssige dele af arbejdet og værdsætter tværfagligt samarbejde med kolleger og interessenter.
Vi forventer desuden, at du:

 • er en lyttende og positiv leder, der er opsat på at få det bedste frem i dine medarbejdere
 • er god til at planlægge og koordinere opgaver for dig selv og andre
 • er interesseret i Medicinrådets overordnede opgaveportefølje
 • har en struktureret tilgang til dit arbejde med øje for detaljerne og kan bevare overblikket i pressede situationer
 • har et godt kendskab til sundhedsvæsenets organisation og funktion
 • formår at bringe lægefaglig erfaring og inputs i spil i Medicinrådets opgaver
 • har viden om og interesse for regulatorisk arbejde

Vi tilbyder
Et spændende job i en organisation, der spiller en markant rolle for de sundhedsmæssige og økonomiske prioriteringer inden for det danske sundhedsvæsen. Du vil få indflydelse på udviklingen af Medicinrådets arbejde med at vurdere nye lægemidler og deltage i realiseringen af Medicinrådets væsentlige samfundsmæssige rolle. Som afdelingsleder vil du udvikle dine ledelseskompetencer og dine faglige kvalifikationer i et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for sparring.
Derudover vil du blive en del af en rummelig og fleksibel organisation, hvor vi sætter en lyttende og motiverende omgangsform højt og lægger vægt på samarbejde, åbenhed og dialog.

Om Medicinrådet
Medicinrådet er et uafhængigt råd, der er etableret af Danske Regioner, med henblik på at:

 • stille større krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienterne
 • fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
 • skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.

Om ansættelsen
Stillingen er til besættelse den 1. december 2021 eller hurtigst muligt derefter. Ansættelse sker efter relevant overenskomst for det regionale område. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. frokostSom medarbejder i Medicinrådet skal man kunne opfylde de til enhver tid gældende habilitetsregler, som kan ses her: http://www.medicinraadet.dk/om-os/habilitet.

Vil du vide mere?
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Torben Klein på tlf. nr. 29102802.

Er du interesseret?
Lyder ovenstående interessant, så send din ansøgning med CV hurtigst muligt og senest den 7. november 2021. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 45 og 46.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, og etnisk baggrund.