Overlæge/afdelingslæge/UAO, Patologi, Regionshospitalet Randers Et antal stillinger som overenskomstansat overlæge / afdelingslæge samt en stilling som uddannelsesansvarlig overlæge ønskes besat ved Patologi, Regionshospitalet Randers pr. 1. oktober 2021 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Dine Kvalifikationer
Du skal være speciallæge i patologisk anatomi og cytologi og have lyst og evner til at indgå i et teamwork med afdelingens øvrige speciallæger og personale.

Vi har en stor præparatmængde indenfor dermatopatologi, gynækopatologi og gastropatologi og vi mangler patologer inden for alle områder.

Du skal gerne have lyst og evne til at deltage i udviklings- og forskningsopgaver.

Vi tilbyder
En god og velfungerende arbejdsplads med godt arbejdsmiljø og plads til humor. Vi har fokus på løbende videreuddannelse, hvorfor du vil blive tilbudt efteruddannelse på nationale og internationale kurser og kongresser. Vi kan også tilbyde dig supplerende lederuddannelse for funktionsledere i Region Midtjylland.

Afdelingen har indført digital patologi, hvilket giver mulighed for at indgå aftale om hjemmearbejdspladser til besvarelse af scannede præparater.

Vi er desuden i gang med at etablere et molekylærpatologisk laboratorium med forventet drift ultimo 2021 inden for colo-rectal patologi.

Patologisk Instituts ansvars- og arbejdsopgaver
Regionshospitalet Randers har regional centerfunktion for screening mod livmoderhalskræft og opgaver relateret til alle regionens gynækologiske og obstetriske afdelinger.
Patologi, Randers deltager også i screeningsprogrammet mod tarmkræft, og har centerfunktion for undersøgelse af tarmresektater med coloncancer. Endvidere modtages mange vævsprøver fra praktiserende læger og speciallæger.

Patologi betjener Regionshospitalerne i Randers og Horsens samt Sundhedshuset i Grenå og de mange praktiserende læger og speciallæger fordelt i navnlig den østlige del af Region Midtjylland, men i forbindelse med screeningsprogrammet for livmoderhalskræft betjenes alle praktiserende læger i Region Midt. Afhængig af opgave vil det befolkningsmæssige grundlag derfor variere mellem ca. 400.000 – 700.000 borgere.

Personalet
Vi er i gang med et generationsskifte blandt speciallægerne og er aktuelt bemandet med 1 overlæge, 2 afdelingslæger og 4 yngre læger. Der udover har vi samarbejdsaftaler med 7 overlægekonsulenter.

Afdelingens samlede antal årsværk er 47 med et budget på ca. 36 mill. kr.

Undervisning og udvikling
Patologi er uddannelsesafdeling for speciallæger i patologisk anatomi og deltager i uddannelsen af bioanalytikere og lægesekretærer. Den der ansættes, forventes derfor, sammen med afdelingens øvrige speciallæger, at deltage i afdelingens undervisning, herunder uddannelse af yngre læger.

Stillingen refererer til afdelingsledelsen og er indtil videre ikke forbundet med vagtforpligtigelse.

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. En nærmere beskrivelse heraf findes på Region Midtjyllands hjemmeside under ”Ansættelse af speciallæger i Region Midtjylland”, der kan læses på Ansættelse af speciallæger – Region Midtjylland (rm.dk) og hvorfra retningslinjer og skema kan downloades, idet skemaet bedes forud udfyldt af ansøger og medsendt ansøgningen.

Ansættelsen som overlæge sker i henhold til den gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

For alle ansatte ved Regionshospitalet Randers er der rygeforbud.

Yderligere oplysninger om stillingen samt afdelings- og funktionsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Jette Krüger Jensen tlf. 7842 2402 eller overlæge Jens Christiansen tlf. 7842 2419.

Ansøgningen skal sendes via link: ”Søg job/send ansøgning” og skal være modtaget senest søndag d. 22.08.2021 kl. 12.00
Læs mere om Regionshospitalet Randers på http://www.regionshospitalet-randers.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.