Ambitiøs sektionsleder til enheden Primære Sundhedsvæsen

Dette job er udløbet

Enheden for det Primære Sundhedsvæsen står over for spændende opgaver og har store ambitioner for udviklingen af sundhedsvæsenet. Vil du være med til at udvikle og styrke det primære sundhedsvæsen, og har du gode lederevner og lyst til at lede højt kvalificerede og engagerede medarbejdere, så har du nu muligheden.

Om Primære Sundhedsvæsen
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909, og som den øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundhedsområdet i Danmark. Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsberedskab, evidens, uddannelse, strålebeskyttelse m.m.

Enheden for det Primære Sundhedsvæsen har fokus på de sundhedstilbud, der varetages af kommuner og praksissektor, samt kræft- og hjerteområdet. Vores faglige opgaver spænder bredt og i den kommende tid vil enheden have et helt særligt fokus på rammer og indsatser til at styrke kvaliteten i det primære sundhedsvæsen.

Et væsentligt fokusområde er at understøtte sammenhæng og kvalitet i det samlede sundhedstilbud, ikke kun i kommuner og praksissektor, men igennem det samlede forløb på tværs af aktører og sektorer. Derfor har vi et væsentligt fokus på et styrket tværsektorielt samarbejde og enheden har også ansvar sundhedsaftalerne.

Vi er i ca. 20 medarbejdere i enheden, som løser opgaver på tværs af hele enheden. Vi har et dynamisk og tværfagligt samarbejdsklima med dygtige og ambitiøse medarbejdere med sundheds- og samfundsfaglig baggrund. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Som sektionsleder vil du varetage den personalemæssige ledelse af ca. 10 medarbejdere og den faglige ledelse af en række opgaver på tværs af enheden og organisationen. Du skal have lyst til – og får mulighed for – at arbejde bredt med udviklingen af kvalitet, indsatser og forløb i sundhedsvæsenet.

Sektionslederen indgår i enhedens ledelsesgruppe, der består af en enhedschef og to sektionsledere. Ansvarsfordelingen mellem de to sektionsledere aftales løbende og vil kunne variere, afhængigt af de aktuelle dagsordener og opgavetyngde. Vi forventer, at du blandt andet får ansvar for kræft- og hjerteområdet og en række andre områder afhængig af din profil.

Dit hverdag hos os
Dine primære arbejdsopgaver:

 • Varetage personaleledelsen af ca. 10 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere
 • Varetage ansvaret for fremdrift og økonomi for en række opgaver
 • Varetage ledelse og udvikling af enhedens opgaver sammen med den samlede enhedsledelse
 • Give faglig sparring på den konkrete opgavevaretagelse
 • Understøtte enhedens arbejde med udviklingsmuligheder, både for den enkelte medarbejder, men lige såvel på tværs af enheden
 • Sikre koordinering på tværs af enheden og til andre enheder i Sundhedsstyrelsen
 • Være aktiv i udadvendte aktiviteter med fx samarbejdspartnere, ved konferencer og i medierne

Du vil som sektionsleder referere til enhedschefen.

Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer
Vi forventer, at du har en relevant akademisk kandidatuddannelse med enten en samfundsfaglig eller sundhedsfaglig profil, og at du har kendskab til enhedens arbejdsområder.

Derudover forventer vi, at du:

 • har erfaring med faglig ledelse, også gerne personaleledelse
 • har stærke samarbejds- og kommunikationsevner og er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer både internt og eksternt
 • har erfaring med at arbejde i krydsfeltet mellem administration, faglighed og politik
 • har en bred interesse for i sundhedsvæsenet og muligheder for at skabe sammenhængende forløb
 • har erfaring med flere af enhedens faglige områder og lyst til en bred opgaveportefølje
 • trives i et dynamisk miljø præget af højt tempo, høj faglighed og udfordrende opgaver.

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en tillidsbaseret tilgang til ledelsesopgaven med fokus på et sundt arbejdsmiljø
 • kan skabe overblik og arbejde struktureret
 • formår at sætte retning og skabe resultater gennem andre
 • har fokus på at sikre løbende udvikling samtidig med at eksisterende opgaver løses
 • har blik for den samlede ledelsesopgave i enheden, i enhedsledelsen og på tværs af enheder.

Vi tilbyder
Et spændende job med afvekslende og udfordrende opgaver, selvstændigt ansvar og rig mulighed for at udvikle dig og lære nyt. Du vil få en central rolle i udviklingen af sundhedsvæsenet i samarbejde med dygtige kolleger og medarbejdere

Om ansættelsen
Afhængig af din uddannelsesbaggrund bliver du ansat enten som chefkonsulent med personaleledelse eller som overlæge.

Ansættelse som chefkonsulent med personaleledelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i Staten. Ansættelse som overlæge forudsætter speciallægeanerkendelse. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lønramme 37).

Tiltrædelse forventes at være pr. 1. august 2021 eller efter aftale.

Kontakt os gerne 
Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Tanja Popp på tlf. 21 52 01 77 eller sektionsleder Line Riddersholm på tlf. 77 55 77 33.

Er du interesseret?
Klik på “søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 23-24. Evt. 2. samtale forventes afholdt i uge 24. Du kan læse mere om os på https://www.sst.dk/da/Om-os/Organisation/Enheder/Primaere-sundhedsvaesen.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.