Unge læger går grædende hjem fra vagt

På flere af landets akutmodtagelser er arbejdspresset især om natten for de yngre hospitalslæger så stort, at det medfører mental mistrivsel og sygemeldinger. I Slagelse har man haft succes med at gøre arbejdsmiljøet mere attraktivt.

*|INTERESTED:Temaer:Diabetes|*
Annonce

*|END:INTERESTED|*

Hospitalers 72-timers behandlingsansvar har fået blandet modtagelse

Siden 1. februar har kommunale sygeplejersker i Region Hovedstaden haft en direkte linje til den hospitalsafdeling, der har udskrevet patienten til de kommunale døgnpladser. Det har skabt større tryghed i Ballerup Kommune, hvor afstanden til lægen tidligere virkede lang, men muligheden har også skabt mere travlhed på hospitalsgangene.

Annonce

Ny ydelse i overenskomsten: Nordjyske læger gjorde en ekstra indsats for sårbare børn

Lægerne i nordjyske Nibe har gennem en årrække lavet et stort opsøgende arbejde for at få børn ind i konsultationen, hvis de er udeblevet fra de almindelige børneundersøgelser. Der blev afsat en dobbelttid til disse børn, der ofte har været fra sårbare familier. Nu er ydelsen skrevet ind i overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner.

Annonce

Ny budgetaftale i Region Hovedstaden sikrer 112 mio. kr. ekstra til sundhed

Regionsrådet i Region Hovedstaden blev i går enige om et budget for det kommende år. Lange ventetider og mangel på arbejdskraft er blandt de store udfordringer i regionens sundhedsvæsen. Derfor afsætter regionen 112 mio. kr. til blandt andet psykiatrien og nedbringelse af ventelister.

Ad

Dansk forskning: Sygeplejersker kan med fordel justere patienters EWS

EWS har siden 2012 været en fast bestanddel af hospitalernes håndtering af indlagte patienter, hvor scoringssystemet benyttes til tidligt at opspore tegn på kritisk sygdom. Nu viser ny dansk forskning, at der kan være fordele i at lade sygeplejersker bruge deres erfaringer til at justere på scoren. Studiet er udgivet i The Lancet Digital Health. 

Annonce

Udvalgsformand afviser fælles front mod vikarbureauer: »Det er ikke en overvejelse, vi har haft«

Formanden for Danske Regioners psykiatriudvalg mener ikke, at det er en farbar vej helt at droppe samarbejdet med de dyre vikarbureauer. I stedet kræver det et langt sejt træk at rette op på arbejdsforholdene i psykiatrien, og det indebærer bl.a. aflastning af fastansatte psykiatere for at frigive mere tid til det kliniske arbejde og udvikling af faget. I sidste ende vil det være med til at mindske den stigende brug af lægevikarer. 

Millioner til karkirurgien i Region Midtjylland 

Budgetaftalen for Region Midtjylland er på plads, og politikerne har fundet 38 mio. kr. til karkirurgien i regionen. Et område, der har fået stor omtale det seneste års tid i forbindelse med amputationssagen. 

Ad

Seks gener spiller afgørende rolle for lægemiddelresistens ved prostatakræft

Mutationer i seks gener gør prostatakræft resistent over for PARP-hæmmere. Lægemidler, der kan genoprette effekten af generne, kan få kræftbehandlingen til at virke igen. Ny viden kan lede til både bedre diagnoser og forhåbentlig nye kombinationsbehandlinger til patienter med prostatakræft, siger forsker.

Det handler i høj grad om ledelse, Jonatan Schloss

Flere penge vil ikke løse rekrutteringsproblemerne i Region Sjælland. Det handler om at få skabt attraktive arbejdspladser med plads til innovative løsninger. Det mener Ulrich Fredberg, der er regionrådsmedlem i Region Midtjylland.

Danmarks største sundhedsudfordring …

… hedder Region Sjælland, som ubetinget har den sygeste befolkning, den mest overvægtige, den mindst motionerende, den kortest uddannede osv. Med andre ord det sted i Danmark, som har allermest brug for et godt sundhedsvæsen.

Stor risiko for dyrere sundhedsvæsen med ringere kvalitet efter sundhedsaftalen

Ingen i Danmark har lang afstand til sundhedsvæsenet. Problemet er i høj grad, at kerneydelsen er gået fra patienterne til administrativt arbejde. Man tager ansvar for tidsrøvende dokumentation og i mindre grad for patienterne for at holde ryggen fri, skriver tidligere overlæge og nuværende ortopædkirurgisk konsulent, Aksel Holm.

Se flere jobs