Selvvalgt efteruddannelse: Plejehjemslægen Del 2 – Middelfart

20. maj 2021, 09:00 - 16:10

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.
Læs her om Plejehjemslægen Del 1

 

Dette kursus er godkendt til refusion fra Fonden for Almen praksis med aktivitetsnummer 2021-0224 og følgende takster:

Kurset er godkendt til 1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4.000 kr., 1 dags kursusafgift á 2.400 kr. og transportudgift max 1.500 kr.

 

Program for Plejehjemslægen Del 2:

08.30-09.00: Registrering og morgenbuffet

09.00-09.15: Velkommen
Kursusleder: Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København
Underviser: Marie Enemark Durand, afdelingslæge, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

Dagen vil veksle mellem oplæg, cases og gruppearbejde

09.15-10.15: Fald/svimmelhed
– Faldudredning på plejehjemmet – hvor langt kan man komme?
– Faldudredning i ambulatoriet – hvad fører det egentlig til?
Marie Enemark Durand, afdelingslæge, Medicinsk afdeling, Herlev og Gentofte Hospital

10.15-11.10: Praktisk, somatisk farmakologi i et plejehjemsmiljø
– Hvilke præparater og doseringsregimer passer til et plejehjemsmiljø?
– Reducere eller seponere – hvordan?
– Recidiverede banale infektioner med bakterier eller svamp – hvad gør vi?
Kursusleder Philip Hasselqvist, speciallæge i almen medicin, København

11.10-11.25: Pause

11.25-12.15: Fortsat: Praktisk, somatisk farmakologi i et plejehjemsmiljø
– Kronisk medicinsk sygdom hos de mest svækkede (herunder AF, DM, KOL)
– Akut sygdom (herunder infektioner)
– Lindring (herunder smerter og psykiske symptomer)
Marie Enemark Durand

12.15-13.15: Frokostpause

13.15-14.10: Ernæringsudfordringer hos svækkede ældre
– Dysfagiudredning – hvad kan det bruges til?
– Handlemuligheder når der indtages for lidt
– Indikationer for nasalsonde eller PUG-/PEG-sonde
– Hvordan undgår/forebygger vi indlæggelse?
Marie Enemark Durand

14.10-14.25: Pause

14.25-15.25: Patientcases
– Spørgsmål fra kursusdeltagerne
– Evt. medbragte patientcases
Kursusleder Philip Hasselqvist og Marie Enemark Durand 

15.25-15.55: Plejehjemslæge, brug din konsultationssygeplejerske!
– Hvilke opgaver vedr. plejehjem kan du uddelegere til din kliniksygeplejerske?
– Hvordan organiserer du plejehjemsarbejdet sammen med din kliniksygeplejerske?
Philip Hasselqvist

15.55-16.10: Opsummering og evaluering

16.10: Tak for denne gang
Philip Hasselqvist

 

Pris:

Praktiserende læger: 3.000 kr. ekskl. moms pr. kursusdag (3.750 kr. inkl. moms)

Prisen er ekskl. middag om aftenen og overnatning. Middag kan vælges ved tilmelding.
Overnatning skal bookes direkte hos Hindsgavl Slot på Hindsgavl@hindsgavl.dk – husk venligst at oplyse hvilket kursus du deltager på.
Pris for overnatning i enkeltværelse/dobbeltværelse: 995 kr./1.195 kr. inkl. moms.

OBS: Som betalende deltager er din tilmelding bindende 1 måned før afholdelse af kurset.

 

Plejehjemslægen, del 1: onsdag d. 21. april 2021 – TILMELD DIG KURSET HER

Plejehjemslægen, del 2: torsdag d. 22. april 2021 – TILMELD DIG KURSET HER

 

Formål: 
Kurset har fokus på at styrke den praktiserende læges evner til håndtering af behandling af patienter i et plejehjemsmiljø. Marie Enemark Durand, der er afdelingslæge på medicinsk afdeling på Herlev og Gentofte Hospital, vil specielt sætte fokus på de mest svækkede patienter med somatisk, kronisk sygdom, multimorbiditet og polyfarmaci. Efter kurset vil du have mulighed for, at lave individualisering af den farmakologisk behandling ved kroniske eller recidiverende sygdomsforløb m.fl.

Varighed:
1 kursusdag med i alt 5 timers undervisning eksklusiv pauser, i tidsrummet 8.00-18.00.

Speakers

  • Philip Hasselqvist

  • Marie Enemark Durand

Selvvalgt efteruddannelse: Plejehjemslægen Del 2

Stadig ledige pladser