Vil du være specialpsykolog i en ambitiøs klinik i Afdeling for Psykoser? Vi tilbyder en stilling som specialpsykolog 37 timer ugentlig i Klinik 1, Afdeling for Psykoser, Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby fra 1. juni 2020 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Ved ønske om færre timer, kan dette drøftes i forbindelse med ansættelsesproceduren.

Om Klinik 1 og vores opgaver
Vi, i klinik 1 er en del af Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien. Som psykolog her i Klinik 1 forventes du at lave både udredning og behandling, men afhængig af interesse og erfaring er der mulighed for at vægte det ene mere end det andet. I klinikken har vi flere teams med forskellige arbejdsområder, herunder tre teams, der laver psykosebehandling. Som psykolog vil man her primært tage sig af psykologspecifikke opgaver, så som psykologiske undersøgelser og terapi. Vi arbejder primært indenfor rammerne af kognitiv terapi, og laver foruden individuel terapi også gruppebehandling.

Som psykolog i huset vil du også være tilknyttet vores udredningsenhed, hvor vi foretager udredning af alle diagnosegrupper. Vi laver også udredning af autisme på såvel hovedfunktion, som regionsfunktion.

Klinik 1 har herudover et organisk team, der har specialiseret sig i udredning og behandling af organiske lidelser samt neuropsykiatriske problemstillinger.

Vi søger således en psykolog med primære funktioner forhold til generel psykopatologisk udredning og psykosebehandling. I stillingen vil der i øvrigt være mulighed for at varetage opgaver i det organiske team, samt opgaver der går på tværs, så som supervision, undervisning, kvalitetsudvikling og forskning.

Vi tilbyder dig også:

  • En velfungerende psykologgruppe, der sidder samlet og har et frugtbart fagligt samarbejde
  • Et fagligt tæt samarbejde med lægerne
  • En ledelse, der er åben ovenfor individuelle ønsker og ideer til udvikling af både behandling og arbejdstilrettelæggelse
  • En arbejdsplads med vægt på høj faglighed og behandlings-tilrettelæggelse i samarbejde med patienten
  • Stort fokus på medarbejdernes trivsel, arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Teamsamarbejde og tværfaglighed, hvor vi løfter ansvaret for udrednings- og behandlingsopgaver i fællesskab

Om Afdeling for Psykoser
Afdeling for Psykoser er placeret på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien i Skejby og hører organisatorisk under Psykiatri og Social i Region Midtjylland. Afdelingen har mere end 300 ansatte og ledes af en oversygeplejerske og en ledende overlæge.

Afdelingen omfatter 4 sengeafsnit, hvor af det ene er et afsnit med Særlige pladser. Afdelingen omfatter endvidere Klinik 2, der behandler nydiagnosticeret skizofreni, ADHD og dobbeltdiagnoser og en Forskningsenhed.

Hvem er du ?
Vi forventer, at du er specialpsykolog i psykiatri. Du må meget gerne have erfaring med individuel terapi og gruppeterapi ved psykoselidelse samt erfaring med tværfaglig supervision og undervisning.

Vi lægger vægt på, at du har gode samarbejdsevner og har en positiv tilgang til arbejdsopgaverne, kollegerne, ledelsen og samarbejdspartnere.
Vi ønsker, at du medvirker til kvalitetsudvikling og evt. forskning.
Vi ønsker at alle i Klinik 1 tager medansvar for fælles opgaver og bidrager til, at patienterne hjælpes bedst muligt.

Du møder patienter og deres familier med venlighed og professionalisme og går til opgaverne med selvstændighed, loyalitet og omhu.

Se mere om stillingen i stillings- og funktionsbeskrivelsen.

Organisatorisk placering
Specialpsykologen refererer til funktionsledelsen i Klinik 1.

Ansættelsen
Ansættelsen sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst på området indgået mellem Danske Regioner og Dansk Psykologforening.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge Bente Brysting, tlf.  2340 3835 eller ledende sygeplejerske Bente Sand Isager, tlf. 2056 5930.

Ansøgningsfrist er den 14. april 2020, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. april.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.