Vikar for speciallæge – afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetsafdeling En stilling som vikar for speciallæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital i Skejby er ledig til besættelse den 1. marts 2022 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hjertemedicinsk Klinik varetager dagligt mere end 200 patientkontakter fordelt på specialklinikker, akut klinik samt almen klinik. Ansøger forventes at fungere i klinikkerne på afdeling for Hjertesygdomme med udredning, kontrol og behandling af elektive og akutte hjertepatienter. Fokus vil være på kompetencer i ekkokardiografi og udredning, kontrol og behandling af patienter med klaplidelser.

Med til den ambulante funktion hører også tilsynsfunktion i fælles akutafdelingen. Derudover varetager speciallægen stuegangsfunktion på de hjertemedicinske sengeafsnit samt deltager i speciallægevagtlaget, hvilket består i eftermiddagsstuegang på sengeafsnittene samt dagtidsfunktion i enkelte weekender.

Stillingen er ledig fra 1. marts 2022 og med ansættelse i 9 til 12 måneder.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert
Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter.

Kommunikator
Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling
Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder
Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – såvel i som uden for organisationen.-
Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde.
Ansøgeren skal medvirke ved udvikling af samarbejdsrelationer med andre
afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator
Ansøgeren skal engagere sig i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling.
Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-
/sikrings-processer.-
Ansøgeren involveres på lige fod med øvrige speciallæger i den proces der pågår omkring udvikling og reorganisering af den lægefaglige ledelse.

Sundhedsfremmer
Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Akademiker
Ansøgeren bidrager til afdelingens forskning og kan eventuelt indgå i vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning.

Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel
Ansøgeren skal optræde professionelt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 4.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til overlæge og funktionsleder i hjerteklinikkerne Vibeke Guldbrand på mail virasm@rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.