Vikar for afdelingslæge ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital En stilling som vikar for afdelingslæge ved Region Midtjylland med tjeneste ved Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital er ledig til besættelse den 1. april 2023 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Hjertemedicinsk Klinik varetager dagligt mere end 200 patientkontakter fordelt på specialklinikker, akut klinik samt almen klinik. Ansøger forventes at fungere i klinikkerne på afdeling for Hjertesygdomme med udredning, kontrol og behandling af elektive og akutte hjertepatienter. Fokus vil være på kompetencer i ekkokardiografi og udredning, kontrol og behandling af patienter med hjertesvigt og ansøgeren vil blive ansat i det faglige fællesskab – Hjertesvigt med reference til den ledende overlæge der.

Med til den ambulante funktion hører også tilsynsfunktion i Fælles Akutafdelingen. Derudover varetager speciallægen stuegangsfunktion på de hjertemedicinske sengeafsnit samt deltager i eftermiddagsstuegang på sengeafsnittene samt dagtidsfunktion i enkelte weekender.

Stillingen er ledig fra 1. april 2023 og med ansættelse i 12 måneder.

Ansøgeren bedømmes ud fra følgende kriterier:

Den medicinske ekspert

Arbejdsområdet dækker hele afdelingen og ansøgeren skal derfor kunne varetage undersøgelse og behandling af såvel indlagte som ambulante hjertemedicinske patienter.

Kommunikator

Ansøgeren skal have kommunikative kompetencer, som kan sikre en optimal patientbehandling

Ansøgeren skal have evne til at formidle viden til afdelingens personale.

Samarbejder

Ansøgeren skal kunne samarbejde tværfagligt og tværorganisatorisk – såvel i som uden for organisationen.

Ansøgeren skal medvirke til at skabe en kultur, der stimulerer til samarbejde.

Ansøgeren skal medvirke til udvikling af samarbejdsrelationer med andre afdelinger i og uden for Region Midtjylland.

Leder/administrator

Ansøgeren skal engagere sig i afdelingens kliniske arbejde, forskning og udvikling.

Ansøgeren skal aktivt deltage i afdelingens målrettede kvalitetsudviklings-/sikrings-processer.

Ansøgeren involveres på lige fod med øvrige speciallæger i den proces, der pågår omkring udvikling og organisering af den lægefaglige ledelse.

Sundhedsfremmer

Ansøgeren skal deltage aktivt i afdelingens tiltag såvel internt som eksternt vedrørende forebyggelse af hjertekarsygdomme.

Akademiker

Ansøgeren bidrager til afdelingens forskning og kan eventuelt indgå i vejledning af yngre læger og medicinstuderende i relation til klinisk og eksperimentel forskning.

Ansøgeren skal i det daglige arbejde og på eget initiativ undervise afdelingens yngre læger og studerende i kliniske problemstillinger.

Professionel

Ansøgeren skal optræde professionelt.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til cheflæge Jacob Thorsted Sørensen på jacsoe@rm.dk eller 4014 3563.

Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

Søg stillingen via “søg job”-knappen.