Vicedirektør til Sundhedsstyrelsen

Ansøgningsfrist: 27/09/2020 Sundhedsstyrelsen

Vi søger en stærk profil til at sætte rammer og retning på sundheds- og ældreområdet i Danmark.

Om os
Sundhedsstyrelsen har eksisteret siden 1909. Som landets øverste sundhedsfaglige myndighed har vi en central og unik position på sundheds- og ældreområdet i Danmark. De seneste år har vi skærpet vores profil samtidig med, at vi har tilpasset vores opgavevaretagelse til udviklingen og udfordringerne på sundheds- og ældreområdet – både fagligt og organisatorisk.
Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, sundhedsfaglige kompetencer, rådgivning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet.

Sundhedsstyrelsen har et dynamisk tværfagligt samarbejdsmiljø, og der vil være rig mulighed for at udvikle dine kompetencer – fagligt såvel som ledelsesmæssigt. Arbejdsklimaet er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt.

Dit arbejde
Som vicedirektør skal du i tæt samarbejde med direktøren være med til at fastlægge både kort- og langsigtede strategier og sikre implementeringen. Du skal samtidig være med til at sikre høj faglig kvalitet i styrelsens myndighedsarbejde og i bidrag til beslutningsgrundlag til det politiske niveau. Du skal være faglig stærk og velfunderet, men samtidig have stort fokus og forståelse for det politiske spil. Du skal navigere i konkrete dilemmaer ved at balancere helhedssyn og særinteresser. Du skal være med til at prioritere styrelsens ressourcer og udviklingskraft i forhold til strategi, mål og drift.

Som vicedirektør skal du have et særligt fokus på udvikling af en velfungerende chefgruppe, og sikring af tværgående koordinering mellem styrelsens mange fagområder, samt udadtil ift. den øvrige koncern og eksterne aktører.

Som vicedirektør vil du referere til direktøren for Sundhedsstyrelsen, og være dennes stedfortræder. Du vil sammen med direktøren indgå i chefgruppen, og have et antal enhedschefer, der refererer til dig.

Din uddannelse og erfaring
Vi forventer, at du har en relevant sundheds- eller samfundsfaglig akademisk uddannelse, med interesse for og relevant erfaring inden for Sundhedsstyrelsens opgaveområder. Du skal have en stærk ledelsesmæssig og faglig profil, og vi forventer:

  • at du har en omfattende faglig indsigt og erfaring på sundheds- og ældreområdet
  • at du har relevant erfaring som leder af ledere, med dokumenterede succeser
  • at du tænker og handler visionært og strategisk
  • at du har en veludviklet forståelse af politiske processer, gerne med erfaring fra en politisk styret organisation
  • at du er handlekraftig med stor personlig integritet
  • at du er synlig, troværdig og nærværende
  • at du er en stærk kommunikator, også i skarpe sager i det offentlige rum
  • at du skaber tillid og fremmer samarbejde.

Kontakt os gerne 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos direktør i Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm på sbro@sst. dk med angivelse af mobilnummer og tidsrum for opkald, hvorefter du vil blive kontaktet.

Om ansættelsen
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten med indplacering i gruppe 2 (lønramme 38). Stillingen besættes som udgangspunkt på åremål.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at du gennemgår PETs godkendelsesprocedure med henblik på sikkerhedsgodkendelse.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

Ansættelsessamtaler afholdes den 6. oktober (uge 41) for første samtale og anden samtale d. 23. oktober (uge 43).

Ansøgere der går videre til 2. samtale vil gennemgå et testforløb med fokus på færdigheder og ledelseskompetencer. Test af ansøgere vil ske i uge 41 og 42.

Sundhedsstyrelsen har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.