Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri (RHP)

Ansøgningsfrist: 26/05/2021 Region Hovedstadens Psykiatri

RHPs nye direktionsmedlem skal være en kulturbærer, der i ord og handling sætter patienterne først og med dette afsæt skaber nye resultater til gavn for patienterne. Psykiatrien i Region Hovedstaden har gennemgået en meget positiv udvikling og skabt forbedringer for patienterne.  Denne udvikling skal fortsætte og gerne intensiveres. Ambitionerne er høje og engagementet stort. Behandlingen og forbedringsindsatserne udvikles og kvalificeres hele tiden, ligesom samspillet med patienter og pårørende styrkes i store spring.

Opgaven
RHP er Danmarks største psykiatriske hospital og et af Region Hovedstadens store hospitaler. Målet er, at RHP skal være et fagligt og forskningsmæssigt fyrtårn. Vicedirektøren indgår i en velfungerende og strategisk orienteret direktion, der varetager spændende, udfordrende og komplekse ledelsesmæssige opgaver på hospitalet, i regionen og på nationalt plan. Direktionens 3 medlemmer har det overordnede ansvar for hospitalets ledelse, økonomi, drift og faglig og organisatorisk udvikling. Vicedirektøren repræsenterer direktionen i en række sammenhænge og har selvstændigt ansvar for andre vigtige opgaver, f.eks.:

  • Kontaktdirektør for 3 centre.
  • Sparringspartner for alle udviklingschefer om ledelsesudvikling og kliniske aktiviteter.
  • Leder hospitalets samarbejde med kommunerne om implementering af det nære sundhedsvæsen og sikring af gode sammenhængende forløb for patienterne.
  • Direktionsansvarlig for initiativerne med nedbringelse af tvang.
  • Ledelse af højt prioriterede tiltag sammen med centerledelserne, faglige ledere og medarbejderrepræsentanter om f.eks. løbende systematiske forbedringsindsatser.

Personen
Vicedirektøren skal være en stærk, strategisk og sundhedsfaglig topchef med betydelig indsigt og ballast i kliniske funktioner og aktiviteter. RHPs nye direktionsmedlem skal i ord og handling sætte patienterne først og med dette afsæt bidrage til fortsat at skabe resultater i klinikken, hvor sygeplejefaglig og sundhedsfaglig innovation og samspil om udvikling af hospitalets ydelser har høj prioritet.

Det er væsentligt, at vicedirektøren tillidsfuldt formår at skabe bæredygtige relationer og følgeskab, så motivation og trivsel kendetegner organisationen og medarbejdernes virke.

Vicedirektøren skal bidrage konstruktivt i det tætte, åbne og tillidsfulde samspil i direktionen og dermed skabe sammenhængskraft og signalere tydelighed og samarbejdsvilje i hele organisationen.

Ledelsestalent og ledelseserfaring fra den udførende del af sundhedssektoren vægtes højt. Der forventes en relevant lederuddannelse.

Se mere om profil, planer og organisation i stillings- og personprofilenwww.muusmann.com/stillinger

www.psykiatri-regionh.dk og www.regionh.dk findes informationer om RHP og regionen.

Flere oplysninger
Kontakt gerne hospitalsdirektør Martin Lund, tlf. 38 64 00 02 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, tlf. 40 76 72 27.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: onsdag den 26. maj 2021 kl. 12.00

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger